Na Bílou sobotu v lidech vítězí pravda, dobro a krása

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale začátek nového života. Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí. Protože jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem, jsou i obřady veliké noci jedinečnou formou liturgie, která se každoročně slaví jen jednou.

Obřady Bílé soboty - „Slavnosti světla“ - jsou nejkrásnější ceremonie z celého roku, mají svoji neuvěřitelnou hloubku; jsou velmi barvité, velmi mystické. Pořád se střídá světlo a tma, pravda a lež a dobro a zlo, mají svoji neuvěřitelnou hloubku, popsal v Interview ČT24 velikonoční obřady kněz Marek Orko Vácha. 

Kněz Vácha: Lidé se v kostele nahlas přikloní k pravdě, dobru a kráse

„Já těch 40 dní postní doby nedělám vlastně nic jiného, než se připravuji na liturgii Bílé soboty. Centrem té liturgie je, že dostávám šest otázek. Ty první tři se týkají mého vztahu k dobru a ke zlu. A člověk se nějak explicitně postaví na stranu pravdy, dobra a krásy. V těch dalších otázkách jsem dotázán po své víře.“ 

„Všichni lidé, kteří jsou v kostele, nahlas řeknou: Chci následující rok být na straně pravdy proti lži, na straně dobra proti zlu, na straně krásy proti ošklivosti. To, že se to třeba úplně nezdaří, to je druhá věc, ale aspoň to takhle nahlas řeknou.“


Slavnostní velikonoční chvalozpěv
Zdroj: Ignác Mucha
Autor: Ignác Mucha

Úvodní část obřadu „Slavnost světla“ vyjadřuje křesťanskou víru, že Ježíš Kristus je světlem pro tento svět. Obřad „Velké noci = Velikonoc“ začíná po západu slunce. V kostele se zhasnou všechna světla a věřící se shromáždí před kostelem, kde je zapálen velikonoční oheň. Kněz poté vychází z kostela, požehná ohni velikonoční svící – paškál, kterou rozsvítí od hořícího ohně se slovy: „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“ Svíci pozdvihne a zpívá: „Světlo Kristovo“ (Lumen Christi) a všichni odpovídají: „Sláva tobě Pane“(Deo gratias). Hořící svíce symbolizuje Ježíše Krista. 

Víte, co znamenají symboly Velikonoc? Vědomostní test

A co vůbec víte o Velikonocích? Vyzkoušejte své znalosti


Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady. Podrobnosti k tématu na serveru Víra.cz. 

Prožít Velikonoce, to je přejít ze smrti do života, znamená věřit ve vzkříšení

„Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my. Není nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.“ Sv. Augustin