Po letech od aféry plzeňských práv se rýsuje zákonná možnost odebrat titul

Praha – Do tří let od státní závěrečné zkoušky by mohl přijít absolvent o vysokoškolský titul třeba za odevzdání plagiátu místo standardní absolventské práce. Počítá s tím mimo jiné novela zákona o vysokých školách, kterou na návrh ministra školství Marcela Chládka schválila vláda. Účinný nástroj, který by postihoval prokázané plagiátorství, dosud v České republice chyběl, a to i přes rozsáhlou aféru plzeňských práv, která vypukla v roce 2009 a týkala se řady osobností z politiky a veřejného života.

„Může být odebraný akademický titul zpětně, dokonce může být odebrána i docentura,“ tvrdí ministr Chládek. Odebrání titulu by v případě přijetí zákona parlamentem hrozilo těm, kdo by ve své absolventské práci opisovali nebo se dopouštěli trestné činnosti včetně úplatkářství nebo vydírání. „Po dobu tří let je možno se zpětně podívat, jakým způsobem tento proces probíhal,“ dodává k zisku diplomu ministr.

Od vypuknutí skandálu s rychlostudenty a plagiáty vydávanými za diplomové práce na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni uplynulo necelých šest let, právě tehdy se o odebírání titulu začalo široce debatovat. Podezření z nestandardního zisku diplomu, které umožňovalo tehdejší vedení fakulty v čele s děkanem Milanem Kindlem, padlo na stovky absolventů.

Jiří Pospíšil pro ČT:

„Myslím, že je dobře, že ve vysokoškolské legislatvě bude jasně upravena možnost zrušit vysokoškolský diplom, případně odebrat vysokoškolský titul. Pokud v budoucnu, nedej bože, nastane problém, jaký nastal na plzeňské právnické fakultě, nebude třeba hledat složitou cestu, jak někomu sebrat titul, který získal nespravedlivě nebo nezákonně.“


Brzy se však ukázalo, že možnost odebrat v tomto případě titul vysokoškolský zákon nezná. „Je třeba si uvědomit, že rušení vysokoškolských diplomů nebylo v českém právním řádu samostatně upraveno. Po dlouhém rozboru různých právních expertů se vycházelo z existujícího správního řádu,“ říká dnes tehdejší Kindlův nástupce v čele fakulty a současný europoslanec Jiří Pospíšil.

Odebrání titulů zatím žádný soud nezpochybnil

Na správní řád odkázalo tehdy ministerstvo školství vedení univerzity, které hledalo možnost jak tituly odejmout. „Z pohledu univerzity je tento případ ukončen. Dvanáct diplomů bylo pravomocně zrušeno a dosud neexistuje rozsudek, který by toto zpochybnil,“ říká s ohlédnutím zpět právní expert ZČU František Korbel.

Video Nový zákon o VŠ umožní odebírat tituly podvodníkům
video

Nový zákon o VŠ umožní odebírat tituly podvodníkům

Univerzita tehdy odmítla zveřejňovat jména, některá přesto na veřejnost prosákla. Šlo třeba o bývalého velitele plzeňské městské policie Luďka Hosmana, který z velké části opsal bakalářskou práci. Stejně tak se ukázal být studijním rekordmanem podnikatel Jan Harangozzo, jemuž se podařilo pětiletý magisterský obor zvládnout během dvou a půl měsíce. Mimo jiné jde o jednoho z obviněných v kauze konkurzního soudce Jiřího Berky, který byl ale nakonec obvinění zproštěn. Právě Haragonzzo proti rozhodnutí o odebrání titulu podal žalobu.