O vysokých školách bude rozhodovat nový akreditační úřad

Praha – Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona a mění tak fungování vysokých škol. Norma zavádí nová pravidla pro akreditace studijních oborů a systém hodnocení kvality škol prostřednictvím nového akreditačního úřadu. Upravuje rovněž možnost odebírání neoprávněně získaných titulů, poplatky za uznávání vzdělání či působení zahraničních škol a jejich poboček v Česku. Navrhuje také zvyšování sociálních stipendií. Podle plánu by zákon měl být účinný od léta.

„Jsem velmi rád, že se panu ministru Chládkovi podařilo dosáhnout toho, co se nepovedlo celé sérii jeho předchůdců,“ prohlásil po jednání kabinetu premiér Bohuslav Sobotka. Považuje to za naplnění jednoho z koaličních předsevzetí.

Novela také definuje postavení Národního akreditačního úřadu, který by oproti současné akreditační komisi, která pouze vydává doporučení pro ministerstvo, měl rozhodovací pravomoc. „Akreditace se stává spíše formalitou. Nový úřad by měl být daleko efektivnější, bude mít také více prostoru a času ke kontrolám naplňování akreditace,“ přiblížil ministr školství Marcel Chládek.

Předsedkyně AK Vladimíra Dvořáková o nahrazení komise akreditačním úřadem:

Vladimíra Dvořáková„Vidím to jako krok správným směrem. Vidím tam ale také jedno velké riziko, a sice udržení nezávislosti. Akreditační úřad totiž získává jakési větší pravomoci, ale na druhou stranu by jeho předseda a dva místopředsedové měli být zaměstnanci ministerstva školství. Alespoň pokud nedošlo k nějaké změně. Tento problém se určitě nebude líbit v evropském sdružení akreditačních agentur. Mám obavy, abychom z toho sdružení nemuseli odejít, protože nezávislost jak na ministerstvu, tak na těch, které posuzuje, tedy rektorech a představitelích vysokých škol, je nezbytnou podmínkou, aby mohla být akreditační komise uznávána.“


Podle novely by se nevydávala povolení pro studijní obor, ale pro určitou oblast. Vysoké školy by si pak jednotlivé obory samy vypisovaly. Právě nový akreditační úřad bude vysokým školám udělovat nebo odebírat institucionální akreditaci.

Návrh se zabývá i jmenováním profesorů, které ponechává v kompetenci prezidenta republiky. Výslovně se v něm stanovuje, že profesoři jsou jmenováni dvakrát ročně.

Po šesti letech od aféry plzeňských práv přichází úprava podmínek k odebírání titulů

Předloha stanovuje mimo jiné podmínky, za nichž se mohou odebírat akademické tituly. Přijít by o ně mohli lidé, kteří si k nim dopomohli úmyslným trestným činem, plagiátorstvím nebo jiným úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Úprava přichází po letech od aféry na plzeňské právnické fakultě, která byla v minulosti jedním z hlavních momentů, kdy se debatovalo o možnosti odebírání titulů. Skandál vypukl v roce 2009, kdy vyšlo najevo, že tituly získávali lidé v nestandardně krátké době, řada absolventských prací neodpovídala požadavkům na diplomovou práci a některé splňovaly parametry plagiátu.

Video Sobotka: Jsem rád, že se nám povedlo dotáhnout novelu o VŠ
video

Sobotka: Jsem rád, že se nám povedlo dotáhnout novelu o VŠ

Sobotka: Jsem rád, že se nám povedlo dotáhnout novelu o VŠ

tk 12:30, 30.03.2015

Chládek: Novela znamená pro VŠ větší volnost i více kontrol