Ministerstvo školství jako garant podpory sportu selhalo, tvrdí NKÚ

Praha – Ministerstvo školství rozdalo podle Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2011 až 2013 na podporu sportu neprůhledné dotace ve výši 800 milionů korun. Další stamiliony pak vyplatilo na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace. Jako hlavní garant podpory sportu tak resort podle kontrolního úřadu selhal. Současný ministr Marcel Chládek (ČSSD), který je ve funkci od ledna 2014, považuje zprávu za potvrzení svých dřívějších slov o netransparentním financování sportu.

Ministerstvo rozdělilo během uvedených tří let na podporu sportu zhruba tři miliardy korun. Podle kontrolorů však více než 1,2 miliardy poskytlo, aniž by bylo schopné doložit, kdy si o ně příjemci zažádali. Miliarda pak údajně putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky. Z žádosti například nebylo možné vyčíst, jestli vlastní nebo si pronajímají sportoviště. „Takový přístup ministerstva vytvářel mezi žadateli nerovné podmínky, stejně jako netransparentní prostředí při rozhodování o dotacích,“ shledali kontroloři.

Ti rovněž zjistili, že 12 z 19 kontrolovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si požádali (celkem si zažádali o 215 milionů korun, nakonec získali 547 milionů). „NKÚ takové rozhodování o dotacích považuje za netransparentní,“ konstatoval NKÚ.

Současný šéf resortu zdůraznil, že výtky se týkají předchozích vedení. „Chyby jsou prakticky v celém kontrolovaném období, tedy za ministrů Dobeše, Fialy a Štyse, kdy po celou dobu působil jako náměstek pro sport pan Jan Kocourek (ODS). Nebyla nastavena žádná pravidla. V tuto chvíli se to stát nemůže, protože pravidla jsou jasně daná, všechno visí na internetu,“ řekl Chládek.

Ministerstvo pod jeho vedením prý kontrolní činnost zintenzivnilo. „Zpráva uvádí, že v letech 2011 až 2013 proběhly jen dvě kontroly. Za mého působení v roce 2014 proběhlo kontrol 12 a v tomto roce jich je naplánováno 25,“ vyčíslil ministr.

Bývalý šéf resortu školství a dnes předseda ODS Petr Fiala se ale kritice svého následovníka brání. „Za mého působení (květen 2012 – červenec 2013) byly všechny schválené finanční prostředky pro sport vždy rozdělovány v souladu s pravidly a schválenými postupy MŠMT.“

Marcel Chládek
Zdroj: ČTK
Autor: Josef Vostárek

Existuje i podezření na zneužití peněz

V roce 2012 přestala na sport přispívat společnost Sazka z výnosů sázkových her. Sněmovna proto koncem roku 2011 při schvalování státního rozpočtu rozhodla, že ministerstvo školství dostane na podporu sportu o 800 milionů korun víc, než se plánovalo. Toto rozhodnutí ovšem padlo až po termínu, do kterého ministerstvo přijímalo žádosti o dotace na rok 2012. Vzhledem k tomu, že resort už další kolo přijímání žádostí neotevřel, rozdělil zmíněných 800 milionů podle vlastního uvážení.

„Sportovní svazy je řádně vyúčtovaly. Metodika asi v pořádku nebyla, nicméně to rozdělení jako takové závadné nebylo,“ je přesvědčen šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Podle něj kontroly jako celek dopadly pozitivně. „Kontrola tříletého čerpání dotací prokázala, že 99,2 procenta poskytnutých prostředků svazům bylo použito v souladu s jejich účelem a podmínkami,“ ujistil Kejval.

Jedenáct příjemců nicméně podle úřadu využilo peníze na jiné účely, než pro jaké je získali. „Ministerstvo školství například schválilo dotaci 4,5 milionu korun občanskému sdružení European Medicine Association, které vůbec neprovozovalo sportovní činnost. Podle NKÚ existuje podezření, že sdružení celou dotaci zneužilo,“ sdělila mluvčí úřadu Olga Málková. U většiny dodavatelů navíc kontroloři odhalili personální a majetkové vazby na členy sdružení.

Autoklub České republiky pak podle NKÚ použil necelých 400 000 korun na provoz a údržbu autokempu místo na podporu sportu. Celkem zjistili kontroloři porušení rozpočtové kázně ve výši 15 milionů korun, což oznámili příslušným finančním úřadům.

Video Podpora sportu byla podle NKÚ netransparentní
video

Podpora sportu byla podle NKÚ netransparentní

Dotace směřovaly také do sportovních svazů a sdružení, které je dále přerozdělovaly nestátním neziskovým organizacím. Část těchto přerozdělených peněz určených na sportovní projekty si však svazy a sdružení nechávaly na svůj provoz. Například Česká unie sportu z 42milionové dotace použila 26 milionů korun na mzdy, u Sdružení sportovních svazů České republiky šlo na mzdy 13 ze 45 milionů.

Česká unie sportu však odmítá, že by se jednalo o použití prostředků v rozporu s dotačními pravidly. „Dotace byla určena na sportovní činnost neziskových organizací včetně mzdových nákladů (tj. právě na úhradu vlastních nákladů spolků). ČUS je sama aktivním organizátorem sportu, výrazně přímo podporuje sport, sama plní sportovní, organizační a obsahovou činnost, tedy přesně a právě to, na co byly dotace určeny,“ poukázala unie.

NKÚ kritizuje i to, že ministerstvo si v neinvestičních programech na podporu sportovních aktivit a projektů nestanovilo žádné měřitelné cíle. „Fakticky tak jen přerozdělovalo státní prostředky, aniž by mohlo vyhodnotit, jaký výsledný efekt dotace přinášejí. Resort školství navíc neměl přehled o celkové výši peněžní podpory na sport, kterou kromě něj zajišťují například i další ministerstva,“ dodal kontrolní úřad.

Loni ministerstvo schválilo nový systém rozdělování dotací pro sport, v jehož rámci vzniklo sedm dotačních programů a Národní rada pro sport jako poradní orgán. „Všechna tato opatření, včetně posílení kontrolních mechanismů, povedou k tomu, že systém bude přehlednější, adresnější a transparentnější,“ slibuje Chládek. Do metodiky by se podle něj měly promítnout i aktuální závěry NKÚ.