Zákon, který by omezil politické trafiky, se dále odkládá

Praha - Zákon o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních a polostátních firem sice patří mezi devět právních předpisů, které politici slíbili prosadit v rámci boje proti korupci a klientelismu, ale deník Právo zjistil, že se další příprava zákona přerušila. Politické trafiky má zatím krotit vládní personální výbor, který Sobotkův kabinet zřídil. Nepředstavuje ale dlouhodobé řešení.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je toho názoru, že Vládní výbor pro personální nominace přispěl k průhlednějšímu výběru kandidátů. Vznikl usnesením jeho kabinetu jako poradní orgán při vládě a tvoří ho tři zástupci všech koaličních stran. „Jsem přesvědčen, že se výrazně omezily politické trafiky,“ uvedl Sobotka pro deník Právo. Závěry práce výboru si lze dohledat na internetu, kde jsou zveřejňováni lidé nominovaní do dozorčích rad.

Praxe, kdy byli političtí nominanti usazeni do podniků bez pozornosti veřejnosti, tak má být minulostí, pořád ale systém propustí aktivní i bývalé politiky, např. dlouholetého poslance za KDU-ČSL Jana Kasala, který je v dozorčí radě České pošty. „(Výbor kandidáty) prověřuje, aby to nebyli političtí trafikanti, ale odborníci,“ upozornil Jaroslav Faltýnek (ANO). Podle něj není potřeba mít na každou věc zákon, který by pouze popsal stav, který už v praxi funguje. Aktivitu v tomhle ohledu nechává Faltýnek na koaličních partnerech. Jeroným Tejc (ČSSD) myslí, že by se zákon připravit měl. „Nejen s ohledem na to, jak vybírat obsazení, ale aby se nestávalo, že budou vypláceny nepřiměřeně velké platy, že manažeři státních a polostátních podniků budou mít platy zcela odtržené od reality bez ohledu na výsledky firmy a že se mnohdy dotují,“ konkretizoval Tejc.

Odpolitizování? Podle opoziční ODS omyl

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že se špatně užívá termínu odpolitizování, protože stát potřebuje mít kontrolu nad státními podniky a činí tak prostřednictvím dozorčích rad, kam politici dosazují osoby. „V případě dozorčích rad je hezké heslo, že je odpolitizujeme, ale současně nikdo nepřišel s nějakým rozumným konceptem, jak zajistíme kontrolu. Kontrola, která přichází skrze politické jmenování, tu má veřejnost,“ řekl Fiala.

Podle něj je potřeba především odpovědný přístup příslušných ministrů a vlády při dosazování lidí do dozorčích rad. „Nejde o to, aby tam byli trafikanti a zasloužilí straničtí funkcionáři, ale jde o to, aby tam byli lidé, kteří té problematice rozumí a kteří jsou dostatečně odpovědní, aby mohli vykonávat svoji funkci. Na to nepotřebujeme žádné další zákony,“ dodal Fiala.


Video Faltýnek (ANO): Není potřeba mít na každou věc zákon
video

Faltýnek (ANO): Není potřeba mít na každou věc zákon

Faltýnek (ANO): Není potřeba mít na každou věc zákon

Tejc: Zákon by měl zabránit příliš velkým platům

Fiala (ODS): Není koncept, jak jinak zajistit kontrolu ve státních podnicích

V polovině letošního roku má vláda vyhodnotit, jak personální výbor funguje, a podle toho zváží, jestli nástroj potvrdí v zákonné podobě. Tak, jak existuje dnes, totiž může být následující vládou, která přijde po Sobotkově kabinetu, snadno zrušen. Sobotka přitom upozorňuje, že ani ustavení výboru nebylo jednoduché. Představitelé Rekonstrukce státu, kteří už před posledními poslaneckými volbami žádali politiky o příslib okamžitého boje s korupcí, přiznávají, že fungování výboru alespoň částečně přispělo ke zlepšení nominační praxe. Odstup od přípravy hlavního zákona ale kritizují. Hotov měl být do konce loňského roku. Podle deníku Právo je u návrhu zákona dokonce poznámka: „Zrušit“.

Výbor také neuhlídá vše. Nepříjemnou situaci výboru připravil třeba někdejší liberecký hejtman Stanislav Eichler (ČSSD), který mohl skončit v dozorčí radě Českomoravské záruční a rozvojové banky. Výbor ho sice doporučil, ale pak vyšlo najevo, že je v té době trestně stíhán pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jeho nominace pak byla stažena a výbor zavedl povinnost pro kandidáty předložit čestné prohlášení, že si nejsou vědomi trestního stíhání.

Koho za poslední rok výbor například doporučil:

senátor Petr Šilar (KDU-ČSL), v dozorčí radě Povodí Labe

poslanec Stanislav Pfléger (ANO), v dozorčí radě Povodí Ohře

zlínský zastupitel Roman Vaigel (ČSSD), v dozorčí radě Čepra


Personální výbor vznikl koncem března 2014. Hlavou tříčlenné komise se tehdy stal vedoucí Úřadu vlády ČR Pavel Dvořák, spolu s ním v ní zasedla Lenka Jirsa Pavlátková, šéfka úřadu ministra zemědělství. Původně zamýšleného kandidáta ANO Jiřího Nováčka nahradila velmi brzy Yvona Charouzdová. Složení komise kopíruje rozložení koalice.