Hradní stráž oslaví 89. výročí svého vzniku

Praha - Při příležitosti páteční oslavy 89. výročí vzniku Hradní stráže se dnes odpoledne koná slavnostní nástup jejích příslušníků. Velkolepé přehlídky, která se uskuteční na prvním nádvoří Hradu, se zúčastní také prezident Václav Klaus.

Během nástupu jednotky na první nádvoří Pražského hradu předá prezident Václav Klaus kopii historického bojového praporu do rukou velitele stráže. Jedná se o kopii praporu, který 13. října 1921 Tomáš Garrigue Masaryk předal právě Hradní stráži. Na její formování měl podle slov vrchního praporčíka Martina Kunce velký vliv Jiří Guth-Jarkovský.

První, kdo se věnoval střežení Hradu, byla Československá obec sokolská Hradčany. Byla to jakási tajná armáda, která měla vojenskou hierarchii a byla připravena pomáhat při převzetí moci. Zároveň se cvičila i k eventuálnímu celonárodnímu povstání. První pravidelná vojenská jednotka vzniká nařízením velitelství branné moci 7. prosince 1918. Vyčlenila se z 28. pěšího pluku v Praze a jejím úkolem se stalo střežení Pražského hradu a posléze i zámku Lány, který byl odkoupen od tehdejších majitelů jako sídlo pro prezidenta republiky.

V roce 1921 byl jednotce udělen bojový prapor a v roce1929 se zavedly historizující uniformy, které vycházely ze vzorů legionářských uniforem používaných za první světové války na italské, francouzské a ruské frontě. V září 1938 byly historizující uniformy zrušeny a vyměněny za klasické armádní zelené. O rok později byla zrušena i samotná hradní stráž, která znovu vzniká až po roce 1945.

Kromě vlastního střežení má dnes Hradní stráž na starosti také provádění veškerých ceremoniálů a protokolárních aktů souvisejících s činností prezidenta republiky.

Oslavy výročí založení Hradní stráže
Oslavy výročí založení Hradní stráže