Do šesti let by mělo v ČR vyrůst Centrum translační medicíny

Praha - Do pěti až šesti let by mělo v Terezíně a Litoměřicích vyrůst Centrum translační biomedicíny. Ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd Eva Syková na tiskové konferenci řekla, že by se mohlo stát evropským výzkumným a školícím pracovištěm. Translační medicína je založena na přenosu výsledků základního lékařského výzkumu do výzkumu klinického a klinické praxe.

Projekt má podle vicepremiéra Alexandra Vondry šanci získat podporu z evropského fondu „Věda a výzkum pro inovace“. „Mohu říct, že toto rozhodně je projekt, který já budu chtít podporovat, protože si myslím, že je to přesně ta cesta, kterou bychom se měli do budoucnosti ubírat,“ uvedl vicepremiér.

Centrum by mělo mít po dobudování zhruba 200 zaměstnanců a 50 doktorandů a postdoktorandů. Náklady na jeho vybudování předkladatelé vypočítali na nejméně 1,2 miliardy korun. Z toho by činily investice do technologií 700 milionů, do novostaveb 250 milionů a 150 milionů korun do rekonstrukcí. Česko by hradilo 15 procent nákladů, zbytek Brusel.

Jeho provoz autoři projektu odhadují na 350 milionů korun ročně. Předpokládají, že by 20 až 30 procent z této sumy získali z evropských fondů a zbytek ze státní podpory vědy a výzkumu a od zdravotních pojišťoven. Centrum by totiž bylo propojeno s klinickou praxí, k jeho příjmům by proto patřily i úhrady od pojišťoven a ani školení by nebyla zadarmo, uvedla Syková.

Podle předsedy Grantové agentury České republiky Josefa Syky je výhodou projektu to, že je unikátní a nemá konkurenci. Jako výzkumné pracoviště evropského významu by spolupracovalo s podobnými špičkovými evropskými pracovišti, dodal.

Projekt počítá s tím, že by se nové pracoviště v Litoměřicích a Terezíně, jehož součástí by byla tamní nemocnice, skládalo z centra regenerativní medicíny založené především na léčebných postupech buněčné terapie, která je založena především na využití vlastností kmenových buněk. Dalšími složkami by byla centra zobrazovacích metod, centra pro cerebrovaskulární onemocnění, jehož úkolem by byla prevence a léčba cévních mozkových příhod, a dále centrum biomedicínské a biotechnologické inovace a vzdělávací centrum.

Předkladatelem projektu a příjemcem podpory má být Ústav experimentální medicíny, který by spolupracoval s městem Terezín, nemocnicí v Litoměřicích, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Institutem