Ombudsman: Styk rodičů s dětmi může zakázat jen soud, ne úřady

Brno - Styk rodičů s jejich dětmi, které jsou umístěny například v Klokánku, může zakázat jen soud, nikoli úřady. Dnes na to upozornil veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Zabýval se případy několika rodin, jejichž děti byly svěřeny do Klokánku Fondu ohrožených dětí. Řešil i situaci Radka Coufala, otce chlapců z takzvané kuřimské kauzy, kterému úřady bez rozhodnutí soudu dlouho bránily navštěvovat děti. Po půl roce mu návštěvy povolil soud. Podle ombudsmana jednaly úřady protiprávně.

V případě Coufala podle Motejla úřady nastolily dobře myšlený režim, že se děti musí izolovat od svého přirozeného zázemí. „Snad i proto, aby byla garance, že budou k dispozici jako kvalifikované důkazy k objasnění trestné činnosti,“ uvedl Motejl. Ačkoli tedy u Coufala neexistovalo formální obvinění z účasti na týrání chlapců, rozšířily úřady zákaz kontaktu na širokou rodinu. Ombudsman to označil za trochu surovou hru.

Další typickou ukázkou chybného postupu úřadů je podle Motejla případ otce čtyř dětí, který se na ochránce obrátil letos v létě. Na návrh úřadu bylo vydáno předběžné opatření o předání dětí do Klokánku. Z popudu pracovníků Klokánku pak úředníci zakázali otci děti navštěvovat a omezili návštěvy matky na dvakrát dvě hodiny týdně za přítomnosti třetí osoby.

„Pouze v krajních případech ohrožení zdravého vývoje dítěte, například, jde-li o zneužívání nebo zanedbávání dítěte rodiči, soud styk rodiče s dítětem omezí nebo úplně zakáže,“ uvedl ombudsman. Dodal, že svěřením dítěte do péče Klokánku či podobného zařízení nezaniká rodičovská zodpovědnost ani právo rodiče na kontakt s dítětem.

„Orgán sociálně právní ochrany dětí se dopustil závažného překročení svých pravomocí, když opakovaně vydával rozhodnutí o omezení a zákazu styku dětí s matkou a otcem,“ uvedl.

Ombudsman připomněl, že Česko má primát v poměru dětí umístěných do dětských domovů a podobných zařízení. Aktuálně jich zde žije mezi 6000 a 7000. Část dětí přitom úřady rodičům odnímají proto, že rodina nežije v dobrých bytových podmínkách - v domě například neteče teplá voda nebo se jídlo připravuje v nehygienickém prostředí. Úředníci podle ombudsmana mohou mít pocit, že když dítěti zajistí možnost teplé sprchy a teplého jídla z vývařoven, pomohou mu. „Ale ono se mu nepomáhá,“ uvedl Motejl.

Dítě by podle něj mělo v zařízení zůstat vždy jen nezbytně krátkou dobu. Úřady by přitom měly sledovat situaci v rodině a jakmile se poměry zlepší, vrátit dítě rodičům.