Ministerstvo zemědělství vyzvalo myslivce ke snížení počtu spárkaté zvěře

Praha - Ministerstvo zemědělství vyzvalo majitele honebních pozemků a myslivce ke snížení početního stavu spárkaté zvěře, která v tuzemských lesích podle odhadu odborníků ročně způsobuje stomilionové škody. Několik opatření, která mají pomoci zredukovat počet jelenů, srnek či muflonů, má obsahovat také připravovaný Národní lesnický program do roku 2013.

Myslivci a vlastníci honebních pozemků by v prvé řadě měli co nejvíce využívat možnosti, které jim již nyní poskytuje právní úprava v oblasti myslivosti. „Je to zejména odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukce početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů zvěře nejsou ve volnosti předpoklady, a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu,“ uvedl Petr Vorlíček, mluvčí ministerstva zemědělství.

Ministerstvo například navrhuje přizpůsobení honiteb přirozeným migračním cestám zvěře či přehodnocení smluv o nájmech honiteb tam, kde nájemci nehospodaří v souladu se zájmy držitele honitby. „Ministerstvo očekává, že takto konkretizované řešení by mělo rozhodujícím způsobem zajistit uvedení početních stavů zvěře do souladu s požadavky lesního hospodářství a zemědělství,“ dodal Vorlíček.

Přemnožení jeleni, srnky či mufloni podle studie Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů poškodí bezmála polovinu mladých vysazených stromků. Na studii před časem upozornilo Hnutí Duha, které vypočítalo, že se škody způsobené přemnoženou zvěří pohybují kolem 1,5 miliardy korun ročně. Hnutí Duha proto vyzvalo ministry zemědělství a životního prostředí Petra Gandaloviče a Martina Bursíka, aby umožnili snížit počty spárkaté zvěře změnami příslušné vyhlášky a zákona.