Prezident podepsal novelu zákoníku práce

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu zákoníku práce, která má napomoci liberalizaci pracovního trhu a odstranit nejasnosti a nepřesnosti platné úpravy. O podpisu dnes ČTK informoval hradní mluvčí Petr Hájek. Novela, která vychází z dohody vlády se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, začne platit počátkem příštího roku.

Mladiství zaměstnanci budou moci podle novely pracovat obvyklých 40 hodin týdně a osm hodin denně, zatímco dosud mohli pracovat nejvýše 30 hodin týdně při šestihodinové denní pracovní době. Novela dále umožní práci přesčas i zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než rok.

Zaměstnavatel podle novely nebude platit zvýšené odstupné v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jestliže byl zproštěn odpovědnosti za jejich způsobení.

Novela ruší podmínku souhlasu všech zaměstnanců se zavedením flexibilního využívání konta pracovní doby. Tato podmínka způsobovala hlavně u velkých podniků značné administrativní potíže.

Norma také umožňuje sjednat v kolektivní smlouvě výši příplatků za práci v noci a o víkendech jako pevnou částku. To umožní pružnější úpravu těchto příplatků, které musejí být podle dosavadního zákoníku stanoveny procentuální částí platu.

Novela zákoníku práce se vyhýbá paragrafům, které jsou předmětem politických sporů i dvou stížností u Ústavního soudu. Většina ustanovení je proto technického rázu.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas již dříve řekl, že vládní materiál obsahuje více než 120 novelizačních bodů, které upravují nejen samotný zákoník, ale i další zákony a normy.