Pacienti by mohli za hospitalizace zaplatit téměř jednu miliardu

Praha - Vybírání šedesátikorunového poplatku za den pobytu v nemocnici by mohlo vynést téměř miliardu korun. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo loni hospitalizováno 2,272.000 pacientů a každý z nich strávil v nemocnici průměrně 7,2 dne. Pokud by se bývaly poplatky v nemocnicích vybíraly už v roce 2006 a všichni hospitalizovaní by je zaplatili, jednalo by se celkem o 981 milionů korun.

Počet hospitalizací se od roku 2000 s mírnými výkyvy zvýšil zhruba o sedm procent. Průměrná ošetřovací doba v tomto období naopak poklesla téměř o jeden den na 7,2 dne. Průměrný věk hospitalizovaných pacientů se zvýšil o více než dva roky na 47,5 roku.

V roce 2006 byli tři pacienti z deseti v nemocnici operováni. Pětina pacientů ležela na interním oddělení a 14 procent nemocných bylo umístěno na chirurgii. Každá 40. hospitalizace skončila úmrtím.

Do nemocnic se častěji dostávají starší lidé, mezi nimiž v populaci převažují ženy, navíc mladší ženy přivádí do zdravotnických zařízení těhotenství a porody, přesto na lůžkách převažují muži. V roce 2006 bylo mezi hospitalizovanými osobami 57 procent mužů.

Nejčastější příčinou hospitalizace bývají nemoci oběhové soustavy, ale počet ležících pacientů s touto diagnózou klesá. V roce 2006 jejich podíl činil 15 procent. Na počtu dnů strávených v nemocnici se tyto choroby podílejí 20 procenty. Deset procent patří novotvarům.

Největší počet hospitalizací vykazuje Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Avšak 37 procent pacientů pražských nemocnicích mělo loni trvalé bydliště v jiném regionu. V přepočtu na 1000 obyvatel měla dokonce Praha nejnižší počet případů hospitalizace, to 183. V Ústeckém regionu připadlo na 1000 obyvatel 251 případů hospitalizace.

V Česku je zhruba 200 nemocnic, které společně spotřebují polovinu z dvousetmiliardového rozpočtu zdravotnictví.