Kauzy týrání dětí přiměly vládu upravit zákony

Praha - V letošním roce informovala média o několika případech týrání a zneužívání dětí. Nejvíce pozornosti vzbudila takzvaná kuřimská kauza, kdy matka a teta údajně týraly dva chlapce. Ale i méně vypjaté příběhy ukázaly na mezery v sociálně-právní ochraně dětí a přetrvávající roztříštěnost státní politiky. Loni evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí 1008 týraných a 585 sexuálně zneužitých dětí.

Vláda reagovala na situaci návrhy na změny v legislativě. Na posledním předvánočním zasedání schválila návrh novely občanského soudního řádu - „dětskou novelu“, jak ji nazývá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (Strana zelených). Novela zcela nově zavádí ochranu dětských obětí. Až vstoupí v platnost, média nebudou smět zveřejnit jména a ukázat obličeje týraných a zneužívaných dětí.

Norma reaguje i na případy dětí, o něž se přou rodiče, případně jeden z nich s dítětem odjede do ciziny. Své zkušenosti s tím má například desetiletá Terezka z Prahy, která kvůli sporům rodičů byla z rozhodnutí soudu hospitalizována na psychiatrii v nemocnici a poté v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Velkou diskusi o právech dítěte vyvolal i spor portugalského otce a české matky o šestiletou Sáru Barao.

Norma přijatá vládou nově definuje takzvané vhodné prostředí, kam mají být umístěny děti, o něž se dlouhodobě přou jejich rodiče. Ministerstvo spravedlnosti vypracuje seznam těchto zařízení.

Novinkou je možnost soudů stanovit plán navykacího režimu v případech, kdy se má dítě začít stýkat s rodičem, s nímž nebylo dlouhodobě v kontaktu. Kritici ale tvrdí, že děti nejde přinutit k lásce násilím a soudy by měly více dbát na názor dítěte.

Dětská novela upravuje i předběžná opatření. Soud bude moci v budoucnu nařídit alternativní metody řešení sporů mezi rodiči, tedy například mediaci nebo rodinnou terapii.

V neposlední řadě norma také zavádí opatření k rychlejšímu řešení mezinárodních únosů dětí. Zvláštní řízení o navrácení dítěte při mezinárodních únosech má především urychlit vydání dítěte do domovského státu. Soud má v těchto případech dodržet šestitýdenní lhůtu pro rozhodnutí. Mezinárodní únosy dětí má podle návrhu v budoucnu řešit zvláštní soudní senát v Brně.

Ministerstvo chce, aby novela začala platit již od července 2008, a zřejmě tedy požádá sněmovnu o urychlené projednání. Ministerstvo práce a sociálních věcí má ambici koordinovat roztříštěnou politiku několika resortů. Prvním krokem má být Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu, který by měl fungovat od roku 2009.

Nová legislativa směřuje i k tomu, aby v centru byla rodina. Cílem je co nejvíce dětí vrátit z ústavů do původní rodiny, nebo je umístit v náhradní rodinné péči. Reforma chce snížit počty dětí v ústavech. Česko s 20.000 dětmi v ústavní péči vede nyní mezinárodní žebříčky.

Do budoucna lze očekávat i další novinky. Navrhuje je vládní výbor pro práva dítěte. Chce dosáhnout toho, aby se stanovila patnáctidenní lhůta pro rozhodnutí soudu o odvolání proti předběžnému opatření. Jde o případy, kdy soud rozhodne například umístit dítě do ústavu, ale rodiče se proti tomu odvolají. Dnes se taková odvolání táhnou měsíce. Výbor chce změnit i vyhlášku o jednacím řádu okresních a krajských soudců. Záměrem je vyčlenit soudce specializované na spory o děti.