Na webu MZ je seznam léků s doplatky počítanými do limitu

Praha - Pětitisícový roční limit na poplatky a doplatky budou lidem hlídat zdravotní pojišťovny, ale mohou si ho sledovat také sami. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo v těchto dnech na www.mzcr.cz seznam léčivých přípravků s informací, kolik za lék platí zdravotní pojišťovna a jaká částka se započítává do limitu.

V oblasti léků se do limitu počítá 30 korun za položku na receptu a doplatek za nejlevnější variantu léku. Když lékař trvá na dražším přípravku a vyznačí to na receptu, počítá se do limitu i tento vyšší doplatek.

Konkrétní údaje jsou v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s uvedením výše úhrady a výší započitatelného doplatku. Na webu ministerstva je i Seznam léčiv určených k doplňkové a podpůrné léčbě. Platby za ně se do ročního limitu nepočítají.

Ministerstvo zveřejnilo dnes také metodický pokyn, v němž stanoví počty balení, které mohou lékaři psát na jeden recept. Je-li přípravek hrazen z peněz veřejného zdravotního pojištění, mohou být na receptu nejvýše tři balení jednoho druhu léčivého přípravku. Výjimkou je situace, kdy musí dostat pacient více léků, aby mu stačily až do plánované příští návštěvy. Léky lze předepsat nejdéle na tři měsíce.

Pokud lékárna nemá některý z léků napsaných na receptu, napíše na ně pacientovi výpis a doplní poznámkou „Poplatek nevybrán“. Poplatek za položku na receptu pak zaplatí pacient až vydávajícímu lékárníkovi. Předpis určený k opakovanému výdeji léků ušetří lidem návštěvy lékaře, za opakované vydání v lékárně ale vždy znovu dají 30 korun.