Veřejnost přikládá činnosti nadací stále větší význam

Praha – Česká veřejnost vnímá nadace a jejich činnost stále pozitivněji, vyplývá z výzkumu, který vypracovala pro občanské sdružení Fórum dárců společnost Factum Invenio. Zlepšení postoje veřejnosti k nadacím a podpoře veřejně prospěšných projektů svědčí o jejich vzrůstajícím ekonomickém i celospolečenském významu. Přesto, podle výkonné ředitelky Fóra dárců Pavlíny Kalousové, lidé bohužel stále zaměňují nadace s jinými typy neziskových organizací.

Fórum dárců zastřešuje v České republice nadace, nadační fondy i firemní dárce. Podle výzkumu, který si nechala asociace vypracovat, se více než polovina dotazovaných domnívá, že nadace se podílejí na zlepšení kvality života v Česku. Dvě pětiny oslovených nadacím přispívají. Pro 60 procent respondentů je důvodem příspěvku přesvědčení, že nadace podporují důležité oblasti. 39 procent přispělo na nadační sbírku, protože je oslovila kampaň, o pět procent méně pak proto, že nadace považuje za důvěryhodné. Dalšími nejčastějšími důvody byla záštita činnosti organizace jménem známé osobnosti a také dobré zkušenosti.

Polovina dotázaných si myslí, že nadace se naučily lépe hospodařit se svěřenými prostředky. Popírají tak požadavky některých politiků, které se objevují především v souvislosti s firemními dary v řádu několika milionů, aby účetnictví nadací bylo transparentnější. „V České republice jsou pro nadace vytvořeny téměř nejpřísnější podmínky v Evropě a činnost těch, které v naší zemi působí dlouhodobě a jsou i členem Fóra dárců, je dostatečně průhledná. Za politickými tlaky je neznalost rozdílu mezi nadací a občanským sdružením,“ domnívá se Pavlína Kalousová. Utvrzuje ji v tom i říjnový průzkum, který ukazuje, že lidé naopak podíl firem na dobročinných projektech vítají.

Neziskových organizací existuje v České republice desetitisíce, nadací necelé čtyři sta. Přesto se velmi často používá označení nadace jako pojmenování pro jakoukoli neziskovou organizaci, například občanské sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. Ty ovšem mají možnost získat od státu dotace, zatímco nadace státem financované nejsou a jejich činnost je závislá na příspěvcích sponzorů a dárců.

Úloha nadací je dnes ve společnosti nezpochybnitelná, což dokazuje i každoroční nárůst registrovaného nadačního jmění, které se od roku 2002 zvýšilo o téměř dvojnásobek na 3 miliardy korun. Milena Černá, předsedkyně výkonného výboru Fóra dárců, se domnívá, že důležitost nadací spočívá především v možnosti pomoci rychleji a přímo tam, kde je potřeba, na rozdíl od ministerských projektů. Nadace se nijak nesnaží suplovat práci státních institucí, ale mohou je efektivně doplňovat, dodává Černá.

Růst nadačního jmění
Růst nadačního jmění