V pražských ulicích bude kvůli demonstracím 1400 policistů

Praha - V sobotu bude kvůli demonstracím v pražských ulicích na 1100 státních policistů a 300 městských strážníků, slibuje primátor metropole Pavel Bém. Aby nedošlo k případným konfliktům a extremistickým projevům, byla magistrátem zřízena expertní skupina, která by měla zajistit koordinaci složek města, státu a policie.

Bezpečnostní rada státu a pražský magistrát se opět zabývají opatřeními, která policie chystá kvůli sobotnímu pochodu pravicových radikálů ulicemi Prahy v den výročí protižidovského pogromu v nacistickém Německu.

K čemu bezpečnostní rada dospěla, shrnul náměstek pražského primátora Rudolf Blažek (ODS). Ministr vnitra podle něj jednoznačně garantoval, že bezpečnostní složky státu budou připraveny na to, aby patřičně reagovaly. Shromažďovací zákon z roku devadesát, tedy vydaný krátce po pádu komunistického režimu, je rigidní a jedno z ustanoveních říká, že pokud se byť zástupně jedná o demonstraci proti účasti České republiky na okupaci Iráku, příslušný úřad nemá právo posuzovat osobu svolavatele, místo a čas, ale pouze účel oznámeného shromáždění.

Náměstek Rudolf Blažek dále poznamenal: „Je zcela zřejmé, že pokud 10. listopadu na výročí tzv. Křišťálové noci na Starém židovském městě bude demonstraci plánovat pravicové, extremisticky založené hnutí nebo osoba, která je s ním spjata, je zcela evidentní, že účel je jiný. Na základě toho jsme zakázali ono shromáždění, respektive jsme posléze zakázali i další pochody. Ve čtvrtek bude jednat městský soud, zda náš výklad zákona zakáže či nikoliv.“

Média, která o celé věci informují, paradoxně přispívají k větší publicitě a popularitě neonacistického hnutí Mladí národní demokraté. Blažek dodává: „Publicita, která je dávána celé věci, je bohužel vodou na mlýn právě těm, kterým bychom tam tuto vodu neměli dávat. Pravda je, že kdyby se věc nemedializovala, nejspíše by nejenom akce, ale i toto extrémistické hnutí, nebyly tak zvýrazněny v médiích.“

Magistrát vytvořil koordinační tým na vyhodnocení dopadu případného pochodu. Jeho zadání a pravomoci komentoval Rudolf Blažek takto: „Expertní skupina je složena z primátora, mne jako jeho prvního náměstka a z těch, kterých se celá záležitost týká, takže primárně ředitele magistrátu, obou policií a dalších složek. Skupina má za úkol vyhodnocovat aktuální stav věcí. Její činnost bude ukončena v neděli.“

V blízké budoucnosti bude magistrát diskutovat o změně shromažďovacího zákona, jednat s ministerstvem vnitra, a poté předloží návrh na jeho změnu.