V prezentaci „Jakým budu prezidentem“ představil Švejnar své názory o hlavě státu

Praha – Podle Švejnara čekají v příštích pěti letech, to znamená během dalšího prezidentského období, svět i naši zemi velké změny. V úspěch České republiky ve víru těchto změn ale věřím - vyšší morální standard a státnický duch je to, co budeme potřebovat, prohlásil prezidentský kandidát. Hlavu státu - měla by být příkladem, který táhne - by podle Švejnara měly podpírat tři názorové pilíře. Představil je v prezentaci „Jakým budu prezidentem“.

Švejnar se domnívá, že prezident by měl napomáhat dialogu. Měl by být nadstranickým, férovým partnerem, který se nesnaží na scéně vytvářet další mocenské centrum. Hlava státu by měla reprezentovat otevřenou a sebevědomou zemi, která se nedívá do minulosti, ale myslí na budoucnost.

Právě takovou musí podle Švejnara Česká republika v následujících letech být, neboť svět prochází revolucí ne nepodobné průmyslové. Nastává „boom“ informačních a telekomunikačních služeb, obchody a finanční trhy jsou otevřenější a dopad všech těchto změn je globální. „Svět se řítí kupředu velice rychle a je na nás, abychom nebyli tou zemí, která zaostává,“ říká Švejnar s tím, že on by chtěl k větší úspěšnosti našeho státu přispět.

Domnívá se, že může využít svých zkušeností z akademického prostředí i hospodářsko-sociální politiky. Je si vědom omezené pravomoci prezidenta, který může mnohého dosáhnout pouze svou vlastní autoritou a sílou argumentů, proto za velmi důležitý považuje dialog. Dny, které do únorové volby zbývají, chce Švejnar věnovat jednání s voliteli i setkávání s občany.