Dálnice D1 – Bude někdy širší a bezpečnější?

Brno - D1 coby nejstarší a nejdelší dálnice v zemi před nedávnem oslavila 40 let od zahájení výstavby a třicet let od úplného dokončení. Nejvytíženější komunikace v zemi a zároveň jedna z nejnebezpečnějších vozovek však stále čeká na rozšíření do šesti pruhů a systém proměnného dopravního značení, který by dopravní situaci mezi Brnem a Prahou změnil k lepšímu.

Nejkritičtější úseky dálnice D1 se v průběhu let mění, mimo jiné v závislosti na stavebních uzávěrách. V současné chvíli je tak místem s největší nehodovostí úsek mezi 165. a 168. kilometrem u Devíti křížů, kde právě probíhá rozšíření nájezdního pruhu z odpočívadla. Policie zde jen za poslední měsíc řešila 48 dopravních nehod, které se neobešly bez zranění. Nejčastějšími příčinami nehod je nedodržení bezpečnostní vzdálenosti a rychlá jízda. Nájezd by měl být opravený do pátku.

Některé úseky dálnice D1 jsou však podle statistik nebezpečné pořád. „Z mého úhlu pohledu je pro řidiče velice kritickým místem křižovatka z Brna směrem na Kývalku, na Rosice, kde je stoupací pruh nesmyslně ukončen před křižovatkou, v místě, kde by ukončen být neměl,“ zmiňuje jeden z takových úseků Jaroslav Heinrich z Centra dopravního výzkumu.

Dalším problémem je předjíždění kamionů. V sousedním Německu, které je českým dálnicím často dáváno za příklad, je nespočet úseků, na nichž platí úplný zákaz předjíždění kamionů, nebo je alespoň v průběhu dne upravován proměnnými značkami. V Česku žádné takové omezení dosud zavedeno nebylo, a nehody zapříčiněné kamiony jsou tak stále na denním pořádku.

Paralelně s připravovaným rozšířením dálnice D1 na šest pruhů v úseku Kývalka – Holubice se připravuje výstavba rychlostní silnice R35 z Hradce Králové do Olomouce, která by měla „déjedničce“ výrazně ulevit a je velkou prioritou ministerstva dopravy. V současné chvíli se řeší poslední problém v podobě neschváleného územního plánu v Pardubickém kraji, který by však podle informací radního Jihomoravského kraje Jaroslava Pospíšila (ODS) měl být schválen do konce roku.

„Rozšíření D1 je v zásadě téměř připraveno a pokud budou peníze, mohlo by se začít stavět od roku 2011,“ informoval Heinrich a dodal, že je pro Česko zároveň velmi potřebná i připravovaná rychlostní komunikace R35. Termín 2011 je podle něj reálný, protože je vázán na spolufinancování ze zdrojů EU, které lze čerpat do roku 2013. Peníze prý ale zdaleka nejsou jediným problémem průtahů se zahájením modernizace: „Ve finále se vždycky ukáže, že jsou to právě ty dohady a nesmyslné blokování staveb různými iniciativami, ale někdy i nedbalá práce místních stavebních úřadů, které například povolí výstavbu rodinných domů de facto v ochranném hlukovém pásmu dálnice, což pochopitelně celý projekt zpožďuje.“

Nedostatek peněz však podle mluvčího Ministerstva dopravy ČR Karla Hanzelky bude pořád: „Stále je potřeba hledat finanční prostředky. V příštím roce činí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 88 miliard korun, což nejsou peníze komplet ze státního rozpočtu, ale jde i o peníze z evropských fondů, nebo o úvěry od Evropské investiční banky. Ty musíme rozdělit na opravu starých a výstavbu nových úseků, přičemž finance se týkají také železnice a vodních cest.“

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/26/2563.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/10/987.jpg