Nový projekt pro školy bojuje se šikanou divadlem

Praha - V Muzeu Policie ČR měla dnes premiéru hra Jeden za všechny, všichni za jednoho – šikana není hra. Divadelní představení, ve kterém se žáci prvního stupně základních škol dovídají zábavnou formou, co je šikana, připravil soubor Divadla pro žáky a spolužáky. Na projektu spolupracovala také ministerstva vnitra a školství.

Divadelní představení Jeden za všechny, všichni za jednoho se snaží děti seznámit s tím, co je šikana a jak je možné jí čelit. Informace podává odlehčenou formou prostřednictvím černého divadla, ovšem součást názvu Šikana není hra připomíná, že se nejedná o zábavu, ale závažnou problematiku, upřesňuje Jiří Vajt, umělecký vedoucí souboru a spoluautor projektu.

Psychologové: Šikana není hra, ale hra o šikaně je dobrý nápad

Zajímavý nápad ztvárnit problematiku šikany dramaticky pochvaluje psychoterapeut Michal Kolář, autor knihy Skrytý svět šikanování na školách: „Je to určitě jedna z cest, která zatím není příliš využívaná, ovšem přináší velké možnosti, jak citově a morálně vstoupit do života dítěte.“

Také klinický psycholog Karel Humhal, který se ve své ordinaci setkal s nejednou obětí šikany, se dívá na nápad divadelního představení vstřícně. Podle jeho slov by mohla hra pomoci žákům i učitelům lépe porozumět této problematice. Právě ve škole existuje nemalý prostor pro vznik šikany. „V malé skupině zaujímá každý z jedinců určitou roli, má určitou pozici na žebříčku ve skupině,“ vysvětluje Karel Humhal, „a pokud nejsou role jasně rozdělené, vznikne prostor k šikaně. Šikana je projevem porušených vtahů jedinců ve skupině.“

Myš pomůže učitelům poradit si s šikanou

Šance učitelů napravovat narušené vztahy ve třídě a řešit šikanu je podle názorů obou psychologů značně omezena. Důvodem je jejich nedostatečná informovanost, neboť neexistuje systematické vzdělávání v oblasti prevence školní šikany. Poslední celonárodní výzkum ukázal, že devadesát procent pedagogů nedokáže vyhodnotit a vyřešit základní situaci šikany.

Tento nedostatek se snaží napravit například projekt MYŠ (minimalizace šikany), v jehož rámci zavedl Michal Kolář Český školní program, který je určený pro učitele a vychovatele. „Dnes nevystačí pedagog jen s odbornými znalostmi, tedy jak a co má učit, ale minimálně stejný podíl jeho vzdělání by měl připadat na rozvoj schopnosti pracovat s dětským kolektivem,“ komentuje situaci českého školství psycholog Karel Humhal.

Divadelní osvěta pro žáky a předškoláky 

Soubor Divadla pro žáky a spolužáky se osvětě dětí a mládeže věnuje již několik let, od roku 1993 hraje v Muzeu Policie ČR. V repertoáru má hry spojené se vzděláváním dětí, například Pohádkový semafor či Kolo tety Berty, které děti seznamují se základními pravidly silničního provozu a na něž navazují i soutěže ve školách. V budoucnu soubor připravuje hru zaměřenou na drogovou problematiku - Princezna ze 4.B. Představení Šikana není hra se zatím bude hrát jen desetkrát, a to výlučně v pražských školách. Cílem divadla je sice navštívit co nejvíce škol, ale jejich počet je závislý na získání dostatečného množství prostředků.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/60/5997.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/60/5998.jpg