Nová policejní kampaň je příliš naivní, tvrdí reklamní experti

Praha - Česká policie spouští náborovou kampaň, jež by měla zaplnit zhruba pět tisíc míst, která se uvolnila po masivním odchodu policistů ze služby v loňském roce. Kampaň se objeví v televizi, tisku, na plakátech a také na internetu. Policisté budou dokonce na ulici rozdávat náborové letáky.

V televizním spotu se objevuje chlapec, který ochrání šikanovaného spolužáka. „Myslíme si, že policii chybí v současné době narativní struktura a příběhem s tímto chlapcem jsme ji dodali. Všichni jsme chodili na základní školu a tam jsme dokázali vycítit, kdo se chová čestně a kdo ne. Když je člověk dospělý, tak se ty hranice trochu stírají, proto je příběh od dětí nejsrozumitelnější,“ vysvětluje Jakub Horák, ředitel reklamní agentury TBWA, která náborovou kampaň vytvořila.

Celá propagace bude policii stát dvaadvacet milionů, jejím zadáním bylo prezentovat policii jako instituci, která má za úkol chránit lidi. Prezident Asociace českých reklamních agentur Pavel Brabec říká, že by kampaň měla být masivnější, aby byla účinná: „Lidé zatím nemusí pochopit složitější hyperbolu, že od toho být poctivý v mládí vede cesta k policii.“

Na adresu kampaně se ale ozvalo více kritických hlasů, např. marketingový odborník Jiří Mikeš řekl, že spot je příliš naivní a málo zdůrazňuje prestiž policie. Daniel Köppl z Marketing and Media uvádí, že kampaň se snaží splnit dva cíle: zajistit dostatek zájemců o místa u policie a posílit její prestiž. Köppl tvrdí, že se to naráz nemůže podařit.

„Lidi lákat do práce můžete dvěma způsoby: buď materiálními aspekty jako je plat, výslužné apod., nebo jim říct, že ta práce má hluboký smysl a účel. My jsme zvolili druhou variantu, chceme, aby k policii šli ti lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním,“ argumentuje Jakub Horák z TBWA.