Převod nemocnic na akciové společnosti se může podílet na nedostatku sester

Praha – Nemocnice v České republice se dlouhodobě potýkají s nedostatkem sester. Za příčiny takového stavu se označuje odchod zdravotních sester za prací do zahraničí nebo do jiných oborů, kde jsou finančně lépe ohodnoceny. Podle místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Ivany Breňkové znamená převod nemocnic na akciové společnosti zhoršení platové situace sester, a tím i jejich další odliv, neboť platy v těchto zařízeních jsou podle statistik nižší. Miroslav Petrík, ředitel benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie s tímto názorem nesouhlasí a snaží se ukázat, že akciová společnost může naopak znamenat pro sestry finanční zlepšení.

Nedostatek sester se vedení benešovské nemocnice pokusilo rychle vyřešit pomocí tzv. poptávkového balíčku. V něm byl uveden seznam oblastí, ve kterých nemocnici chybí personál.  Stávající zaměstnanci byli bonusem motivováni, pokud potřebnou sílu pro nemocnici získají. „Přineslo nám to příliv 16 kvalifikovaných sester,“ zhodnotil Miroslav Petrík půlroční akci.

„Systém není jen o mzdové politice, i když je to základ, protože přechod na akciovou společnost umožnil mně jako řediteli a představenstvu vytvořit systém hodnocení zaměstnanců,“ tvrdí Petrík.  Sestry nejsou hodnoceny „jen za chození do práce“, ale dvacetiprocentní pohyblivá složka mzdy umožňuje jejich odměňování i za to, jak pracují nebo jak se chovají k pacientům.

Výše částky na výplatní pásce sestry v akciové společnosti  se tak odvíjí od kvality práce, kterou sestra vykazuje, Petrík ale nesouhlasí s tím, že by to znamenalo snížení platu oproti nemocnicím řízených státem.

„Největší problém je otázka financí,“ domnívá se Ivana Breňková z odborového svazu zdravotníků. Na Petríkovo tvrzení reaguje odkazem na statistiku, kterou vypracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Uvádí, že v příspěvkové organizaci je průměrný výdělek přibližně o jeden a půl tisíce korun vyšší než je v národním hospodářství, v akciových společnostech je tento výdělek o dva a půl tisíce nižší.