Odvolaný soudce Moltaš prohrál u ÚS, do taláru se nevrátí

Brno - Bývalý soudce zlínské pobočky brněnského krajského soudu Miroslav Moltaš už soudit nebude. Ústavní soud dnes zamítl jeho stížnost proti odvolání z funkce soudce, a potvrdil tak verdikty kárných senátů Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu. Moltaš se prohřešil, když v několika případech nevyhotovil včas rozsudky a telefonoval si s vězněm, jenž měl v kuřimské věznici neoprávněně mobilní telefon. Ústavní soud nyní čte odůvodnění svého nálezu

Možnost podat ústavní stížnost využívají kárně potrestaní soudci výjimečně. Moltaš se domníval, že byl potrestán nepřiměřeně přísně. Soudy v jeho případě zvolily krajní možnost postihu, tedy odejmutí taláru, především proto, že byl již dříve svými nadřízenými napomínán za nevhodné chování. S kuřimským trestancem, kontroverzním podnikatelem, se Moltaš často stýkal ještě před jeho uvězněním za podvod a zpronevěru, což vedení soudu vadilo.

Ve stížnosti Moltaš tvrdil, že kárné senáty porušily jeho právo na spravedlivý proces a právo na zachování tajemství zpráv podávaných telefonem. Moltaš byl odvolán z funkce hlavně na základě odposlechů, které zachytily jeho hovory s vězněm. Odposlech však byl nasazen na vězňův, nikoliv Moltašův telefon. Proto prý nemohly být záznamy použity jako důkaz v kárném řízení. Soudy naopak zdůrazňovaly, že nikdo nezkoumal obsah hovorů, ke kárnému postihu stačila skutečnost, že oba muži spolu komunikovali a Moltaš to neoznámil.

Kvůli Moltašovi se ocitnul před kárným senátem i jeho šéf, předseda brněnského krajského soudu Jaromír Pořízek. Údajně se provinil tím, že napsal o soudci nepravdivý pracovní posudek. Vrchní soud v Olomouci mu nejprve dočasně snížil plat, Nejvyšší soud ovšem v odvolacím řízení od potrestání upustil s vysvětlením, že samo veřejné projednání věci bylo dostatečným trestem.