Zařízení ve Zlatníkách u Prahy váží kamiony za jízdy

Zlatníky - Ve Zlatníkách u Prahy je ode dneška v provozu zařízení, které automaticky váží projíždějící vozidla. Přístroj za zhruba deset milionů korun by měl kraji pomoci v boji proti přetíženým kamionům. Výhodou je zejména to, že váží automobily za jízdy. Odpadají tak problémy se záchytnými parkovišti a není narušována plynulost dopravy, řekl při dnešním slavnostním zahájení pilotního provozu Milan Bednář, ředitel společnosti Czech Radar, která zařízení ve Zlatníkách instalovala.

Přístroj umístěný pod povrchem vozovky je pro motoristy téměř neidentifikovatelný. Jízdu vozidla zaznamenávají keramické senzory, kromě zatížení jednotlivých náprav přístroj měří i rychlost. Digitální kamera navíc pořídí fotografii řidiče a zaznamená registrační značku auta. Záznamové zařízení pak může nasbíraná data odeslat přímo na příslušný úřad, který bude přestupek řešit.

Podle Bednáře jde o první zařízení na světě, které dokáže zjišťovat hmotnost vozidel za jízdy a automaticky pořizovat fotodokumentaci těch přetížených. „Jsme skutečně první na světě, kteří to uvedli v činnost a kterým to uspokojivě funguje,“ prohlásil. Podotkl, že při dosavadní praxi musel být přetížený kamion ihned odstaven a náklad přeložen, což je organizačně značně náročné. Nový systém, nazývaný weigh-in-motion (vážení za jízdy), je bezobslužný, automatický a umožňuje řešit přestupky dodatečně. „Nepotřebujeme automobily zastavovat, máme o tom záznam a je to dokladovatelné,“ zdůraznil Bednář.

Po skončení tříměsíčního pilotního provozu má být zařízení instalováno i na dalších místech v regionu. Středočeské silnice jsou vzhledem k poloze poblíž hlavního města silně zatěžovány, což jejich povrch ničí. Provoz na komunikacích nižších tříd navíc zhoustl po zavedení mýtného.

Kraj se rozhodl investovat do rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd téměř čtyři miliardy korun, zároveň ale podle hejtmana Petra Bendla nechce přihlížet tomu, jak dopravci tuto investici znehodnocují. „Jenom pro vaši představu - nákladní automobil s nosností na jednu nápravu dvacet tun zdeformuje silnici přibližně jako 160.000 osobních automobilů,“ podotkl Bendl. Hejtmanství proto chce podobná zařízení instalovat na dalších přibližně deseti místech v regionu. Zájem o stejný typ přístroje už projevil také Liberecký kraj.

„To je celosvětový trend - svěřit práci strojům, ale to zařízení musí mít certifikát a být homologované,“ řekl ČTK dopravní expert Stanislav Huml. Pokud by totiž přístroj neměl certifikát na to, že je zkalibrován a váží přesně, nemohli by být řidiči za přestupky postihováni.

Bednář uvedl, že firmě se zatím podařilo uspokojivě zprovoznit techniku a nyní hodlá žádat Český metrologický institut, aby zařízení typově schválil pro použití v ČR. Přístroj byl do vozovky ve Zlatníkách umístěn kolem Vánoc, nyní je asi tři týdny zkušebně testován. Hodnoty jsou již podle Bendáře v tolerancích, které si firma stanovila. Uvedl také, že jenom během dnešního dopoledne nesplňovalo předepsané parametry 30 až 35 nákladních aut projíždějících obcí.

Policejní prezident Oldřich Martinů, který se slavnostního zahájení rovněž zúčastnil, by ocenil, kdyby měl nový systém především preventivní účinek. „Protože jakékoliv následné opatření, pokutování, kdy se tím musí zabývat policie nebo úředníci, jsou další peníze, které zbytečně vyhazujeme ze svých kapes,“ poznamenal.