Vývoj letecké dopravy je stále na počátku

Praha - Nejbližší vývoj letadel tak trochu předznamenaly typy letadel Airbus a Dreamliner, které dnes patří k nejekologičtějším letadlům. Letecká doprava by se měla pochopitelně vyvíjet s ohledem na ekonomičnost a ekologičnost strojů. Tento druh dopravy ovlivňují ale i jiné faktory než jen vyspělost samotných strojů. Letadla musí mít své letové dráhy a i obloha má limit.

Letecká doprava se vcelku stává běžnou součástí života lidí v západním světě. Proto je stále důležitější dbát na zabezpečení letu a přemýšlet o dopadu na životní prostředí. Letecký publicista Martin Velek považuje Airbus a Dreamliner, jejichž vývoj se musí ovšem ještě dokončit, za vrchol ve vývoji letadel v podobě, v jaké je známe dnes. Letadla budoucnosti by měla být technicky i designově úplně jiná.


Je pravděpodobné, že výroba letadel se přesune víc na východ. Rusové vyvinuli hybrid mezi letadlem a lodí, který se pohybuje těsně nad hladinou moře a dosahuje rychlosti 500 kilometrů v hodině, což je několikanásobně více než u lodi, a přitom si stroj uchová její kapacitu. Čína má montážní linky na výrobu Airbusů a vyvíjí „širokotrupý“ letoun pro větší množství cestujících.


Přestože letadlové motory jsou v dnešní době podstatně šetrnější, než tomu bylo před třiceti lety, představují velkou ekologickou zátěž. Samozřejmě že celé situaci nahrává cenová dostupnost letenek. Podle Veleka za to z velké části mohou daňové úlevy letecké dopravě: „To, že se například z leteckého petroleje neplatí daň, deformuje ekonomický trh a umožňuje, aby letecká doprava byla podstatně levnější. Dnešní ceny letenek by neobstály v opravdové konkurenci.“


V koncepcích Evropské unie je vytvořit dobrou leteckou síť, která má být součástí celkového dopravního systému Evropy. „Rozvoj dopravy musí být plynulý a navazovat na sebe,“ podotýká prezident Letecké amatérské asociace Jan Brskovský, který rozhodně nepředpokládá, že by letadla mohla nahradit třeba automobily.


Brskovský dále konstatuje, že vývoj letového průmyslu je v podstatě na počátku a v současné době existuje mnoho technologií, na kterých se pracuje. Vzdálenější budoucnost vidí v biologických palivech a přibližování leteckého vývoje k vědním disciplínám více spojených s přírodou.