Ministerstvo životního prostředí zanedbalo přípravu jednotného informačního systému

Praha - Ministerstvo životního prostředí zanedbalo v letech 2004 až 2006 přípravu jednotného informačního systému o životním prostředí, a špatně tak využilo peníze ze státního rozpočtu vyčleněné na informační a komunikační technologie. Během svého šetření to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo tehdy vedl lidovec Libor Ambrozek.

„Jednotný informační systém je spíše teoretickým konceptem, nikoliv informačním systémem v klasickém slova smyslu. Všechny jeho subsystémy nejsou vzájemně propojeny, navíc dokument uvádějící úplný seznam všech subsystémů a mapující vazby mezi nimi nebyl vypracován,“ uvedla o závěrech šetření, které bylo provedeno v loňském roce, tisková mluvčí NKÚ Radka Burketová.

Podle prezidenta NKÚ Františka Dohnala ministerstvo jasně nevymezilo povinnosti a odpovědnosti společností zúčastněných na provozu jednotlivých subsystémů. Ministerstvo také za tři sledované roky neprovedlo žádnou kontrolu ani audit prostředků státního rozpočtu vynakládaných na informační a komunikační technologie. Celkem byla na obnovu počítačové sítě a softwaru ministerstva životního prostředí vyčleněna mezi lety 2004 až 2006 ze státního rozpočtu víc než půl miliarda korun, kolik peněz ministerstvo pochybeními ztratilo, NKÚ nevyčíslil.

Český hydrometeorologický ústav, který je příspěvkovou organizací ministerstva, pak podle NKÚ při výběru dodavatele pro akce programů reprodukce majetku porušil zákon o veřejných zakázkách. Meteorologové také zanedbali povinnost jednou za rok kontrolovat dodržování licenčních smluv nainstalovaných počítačových programů.

Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) vzal podle Jarmily Krebsové z tiskového odboru ministerstva zprávu NKÚ na vědomí a uložil přijmout adresná a termínovaná opatření. K závěrům šetření se má ministerstvo vyjádřit v dokumentu pro jednání vlády do konce dubna.