Klienti ústavů a domovů pro seniory nemají dost peněz na regulační poplatky

Praha - Národní rada osob se zdravotním postižením rozeslala do ústavů a domovů důchodců v České republice dotazníky, které se zaměřovaly na dopad zdravotnických poplatků na obyvatele domovů pro seniory. Z výsledků podle předsedy rady Václava Krásy vyplynulo, že pětina obyvatelé zařízení nemají na zaplacení potřebné zdravotní péče. Rada chce proto předložit ústavní stížnost. Ministerstvo ji považuje za neopodstatněnou.

Padesát korun měsíčně na léky a lékaře 

Průměrný klient domovů pro seniory pobírá přibližně 1250 korun kapesného, uvádí Krása. Po uhrazení všech nutných výdajů zbývá obyvatelům těchto zařízení mírně přes šest set, po reformě tři sta korun.

Podle Krásy má pětina klientů ústavů a domovů důchodců na úhradu poplatků a návštěv u lékaře k dispozici méně než padesát korun. Přitom užívají průměrně šest až sedm léků, za něž by od ledna měli vydat přibližně 250 korun navíc.

Krása: Plošné poplatky jsou nesmyslné

Krása podle svých slov chápe regulační úlohu poplatků, jejich plošné uplatnění ale považuje za nesmyslné. „Situace těchto lidí je velmi složitá. V současné době je potřeba, aby bylo nalezeno okamžité řešení,“ domnívá se Krása.

Osoby v hmotné nouzi jsou sice od placení osvobozeny, podle ně ale klienti domovů a ústavů nepatří, neboť dostávají invalidní či starobní důchod a mají také zajištěnu stravu a bydlení.

Nedostatek prostředků jim ale zabraňuje v přístupu ke zdravotní péči. Proto by měl zákon tuto skupinu obyvatel od poplatků osvobodit. Rada chce předložit dvě ústavní stížnosti. Jednu prostřednictvím senátorů, druhou by se měli na ústavní soudce obrátit přímo klienti ústavů.

Ministerstvo zdravotnictví od poplatků pro tuto skupinu občanů odstoupit nehodlá. „Řešení není v osvobození od poplatků, ale že se podíváme, jaká je sociální situace těchto lidí,“ vidí problém jinde mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

Návrh na zrušení poplatků pro matky a novorozence v porodnicích předložili lidovci. Příští týden ho bude projednávat koalice.