Expertní skupina chce řešit hlavně problém takzvané osoby blízké

Praha - Členové expertní skupiny ministerstva dopravy, kteří připravují novelu takzvaného silničního zákona, se dnes shodli na tom, které části normy upraví. Novela se má týkat například povinností řidiče, pravidel při předjíždění nebo bodového systému. Nejvíce odborníků ovšem podporuje změnu v části o povinnostech provozovatele vozidla, která obsahuje i sporné ustanovení o takzvané osobě blízké.

Problém osoby blízké se týká situací, kdy se někteří řidiči snaží vyhnout postihu za dopravní přestupek tvrzením, že vozidlo řídil například rodinný příslušník. To má novela změnit. Část návrhů, kterých členové skupiny vypracovali kolem 860, počítá s přenesením odpovědnosti na provozovatele, tedy majitele vozu.
   
Například dopravní expert Stanislav Huml ve svém návrhu uvedl, že by se tak mělo postupovat v případech, kdy nebyl nikdo zraněn, a nevznikla žádná škoda. Proti takovému vyřízení přestupku by ale bylo možno podat odpor například, pokud by řidič vozidlo použil proti vůli majitele. Naopak
ředitel dopravní policie Martin Červíček navrhuje vypustit ustanovení o
osobě blízké a doplnit, že majitel vozidla je povinen poskytnout informace k určení totožnosti řidiče.
   
Norma má upravit mimo jiné i povinnosti řidiče. Mezi návrhy se objevila například připomínka Václava Špičky z Autoklubu ČR, podle kterého by se řidič měl považovat za ovlivněného alkoholem až tehdy, kdy by hladina alkoholu dosáhla 0,2, nebo 0,3 promile. Špička také navrhuje, aby mezi povinnou výbavu patřila reflexní vesta.
   
Členové expertní skupiny navrhují i změny týkající se bodového systému. Například podle předsedy Asociace dopravních psychologů ČR Aloise Hudečka by se měla zvýšit horní hranice bodů ze současných 12 na 18. Podle Špičky by zase řidič po prvním vybodování, tedy dosažení 12 bodů, měl přijít o řidičské oprávnění na tři, nebo šest měsíců. Zákon v současnosti stanoví dobu bez řidičského oprávnění po vybodování na jeden rok.
   
Předseda Profesního společenství autoškol ČR Zdeněk Hlavatý a Hudeček zase podporují možnost odečítání bodů například po absolvování speciálních kurzů a konzultací s dopravním psychologem. To přitom upravuje již novela, která byla loni schválena. Norma stanoví, že o umazání trestných bodů budou moci požádat řidiči, kteří jich nenasbírali více než deset. Obecní úřady jim budou moci jednou ročně umazat tři body po absolvování školení bezpečné jízdy. Nesmí se to však týkat přestupků trestaných šesti a více body.
   
V souvislosti s bodovým systémem se objevily i návrhy, které požadují, aby nebyly bodovány takzvané nedbalostní přestupky, nebo aby řidič nebyl potrestán body po překročení rychlosti o deset až 15 kilometrů v hodině.
   
Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky má být paragrafové znění zákona připraveno do léta a norma by v ideálním případě mohla platit od ledna 2009.
   
Ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) již dříve řekl, že návrh vzešlý z práce expertní skupiny bude třeba ještě legislativně sladit s některými další předpisy. Podílet by se na tom kromě ministerstva měla také legislativní rada vlády a sněmovna.
   
Zavedení bodového systému a nový silniční zákon znamenaly revoluci v dopravě. V prvních několika měsících platnosti nového předpisu situace na českých silnicích skutečně zlepšila, potom se ale začala vracet do starých kolejí. V loňském roce zemřelo na českých silnicích 1123 lidí, tedy o 17,5 procenta víc než v roce 2006. Zároveň jde ale o druhý nejnižší počet tragických případů za posledních 17 let. Expertní skupinu pro vypracování novely zákona i pro posouzení jeho dopadů zřídil Řebíček loni v září.