Podle kontrolního výboru sněmovny porušila Iva Brožová zákon

Praha - Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny dospěl na dnešním jednání k závěru, že předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová porušila zákon o finanční kontrole. Podle místopředsedy výboru Libora Ježka tak zapříčinila problémy, za které Finanční úřad v Brně soudu vyměřil čtyřicetimilionovou pokutu.

Finanční pokuta byla jedním z bodů programu dnešní schůze kontrolního výboru. Poslanci chtěli zjistit, zda Nejvyšší soud dodržuje pravidla hospodaření. Brožová podle nich měla zřídit finanční kontrolu nebo vnitřní audit, jak jí to nařizuje zákon. Pokud tak neučinila, „je to signál pro ministerstvo spravedlnosti, že něco z hlediska managementu nebude u Nejvyššího soudu v pořádku,“ domnívá se Ježek.

Jak to začalo…

Finanční úřad v Brně objevil při hospodářské kontrole u Nejvyššího soudu v roce 2005 administrativní chybu. Soud pozdě odevzdal závěrečná vyhodnocení stavební investice za 20 milionů korun z let 2003 a 2004. Úřad nařídil vrácení proinvestovaných peněz a vyměřil penále ve stejné výši, celková suma byla tedy 40 milionů korun.

Iva Brožová versus ministerstvo financí

Brožová po udělení pokuty využila zákonnou možnost a požádala ministra financí o prominutí pokuty, které ale ministr Miroslav Kalousek zamítl.

Žádost k ministru financí o prominutí odvodů a penále je podle Brožové běžný postup při administrativních chybách v hospodaření státních úřadů. V resortu spravedlnosti ministerstvo financí loni promíjelo za stejná i závažnější pochybení více než 98 procent odvodů a penále.

Brožová se proto domnívá, že ministr rozhodnutím o neprominutí pokuty porušil zásady předvídatelnosti práva a rovnosti před zákonem, princip vyváženosti, zákaz libovůle a zásadu nezávislosti soudní moci. Podala na něj správní žalobu k Městskému soudu v Praze.

Iva Brožová versus ministerstvo spravedlnosti

Do sporu se dostala Brožová také s ministerstvem spravedlnosti. Ministr resortu Jiří Pospíšil podal kárnou žalobu na Brožovou kvůli údajnému tajení pokut. Předsedkyně Nejvyššího soudu se hájí tím, že už v roce 2005 napsali úředníci z finanční a majetkové kontroly ministerstva spravedlnosti, že je má informovat „po obdržení výměru a následném řešení“. Kontaktovala proto Pospíšila až poté, co se obrátila s žádostí o prominutí na ministerstvo financí a její žádost byla zamítnuta.

S postupem resortu spravedlnosti ve sporech o pokuty Brožová nesouhlasí. Již dříve ho označila za pokračování útoků na nezávislost soudní moci.