Hluk obtěžuje v Plzeňském kraji nejvíce lidi z Plzně a Klatov

Plzeň - V Plzeňském kraji jsou nadměrně obtěžováni hlukem nejvíce lidé z Plzně, Klatov a Sulkova - Nové Hospody, městské části Plzně. Vyplývá to z analýzy výsledků strategických hlukových map, kterou dnes zveřejnil Ekologický právní servis (EPS). Dosavadní měření zatím říkají, že v Plzni je obtěžováno hlukem 4400 lidí ze zhruba 170.000 obyvatel města. V Klatovech více než 2100 z 23.500 občanů a v Sulkově 56 lidí.

Hlukové mapy jsou zatím pořízeny pro aglomerace Praha, Brno a Ostrava, pro hlavní silnice, po kterých projede přes šest milionů vozidel ročně, a železnice s více než 60.000 vlaků za rok. Druhá etapa mapování bude v roce 2012 a má se týkat aglomerací Ústí nad Labem - Teplice, Plzeň, Olomouc a Liberec a dalších silnic a železnic.
   
V Plzeňském kraji jsou hlukem nad hygienické limity obtěžovaná místa ležící u hlavních tahů, silnic I. třídy. V Plzni jde o směry na Rokycany a Klatovy, v Klatovech na Plzeň a obráceně na Horažďovice a Železnou Rudu a v Sulkově o tah na Domažlice a obchvat na D5.
   
„Čísla znamenají pouze počet obyvatel žijících u nejvíce frekventovaných silnic, kteří jsou vystaveni hluku překračujícímu hygienické limity. Celková čísla budou u většiny měst řádově vyšší, některá města mapována nebyla vůbec,“ vysvětluje zpráva EPS.
   
V Plzeňském kraji jsou přitom i další obce, kde si lidé stěžují na neustálý hluk z dopravy. Jde například o Staňkov na Domažlicku, kde projíždí denně tisíce aut a kamionů na přechod Folmava. Místní občané se tam už několik let dožadují stavby obchvatu. Ještě horší situace byla v Plané na Tachovsku, kde vznikl obchvat v listopadu. V nejvíce zatížené obci v ČR v Ostravačicích v Jihomoravském kraji je hlukem postiženo 59 procent lidí, nejméně je jich v Karlovarském kraji.
   
Hlukové mapování prokázalo celodenní obtěžování hlukem u více než 242.000 lidí a rušení spánku hlukem u více než 281.000 lidí. Zhruba stejně obyvatel je obtěžováno hlukem, který v noci překračuje 60 dB a 227.000 lidí ruší hluk z dopravy, který překračuje mezní hodnotu pro celodenní obtěžování 70 dB. Silniční doprava se na tom podílí z více než 95 procent. Mezi desítkou nejpostiženějších měst ČR žádné z Plzeňska nefiguruje.
   
Podle údajů Světové zdravotnické organizace může dlouhodobá expozice hlukem nad 55 dB zavinit řadu onemocnění. Rámus nad 65 dB prokazatelně poškozuje zdraví. Po pěti letech žití v hlučném prostředí je jednoznačně diagnostikovatelný vztah mezi zátěží a nemocemi, které hluk způsobuje nebo prohlubuje. Těhotným ženám vystaveným nadměrnému hluku se rodí menší děti a ve školách se snižuje výkon žáků až o 15 procent.