Sociálněprávní ochraně dětí chybí prevence i pracovníci

Brno - Otakar Motejl dnes u příležitosti vydání sborníku stanovisek veřejného ochránce práv „Rodina a dítě“ uspořádal konferenci k tématu sociálněprávní ochrany dětí. Mezi aktuální problémy v této oblasti patří především špatná integrace mezi resorty, které se zabývají ochranou dětských práv a nedostatek sociálních pracovníků. Konference se zaměřila i na nastavení systému tak, aby nedocházelo k častému odebírání dětí z biologických rodin. Největší rezervy jsou podle Motejla v oblasti prevence.

Současný přístup k mezinárodněprávní ochraně dětí je velmi roztříštěný. Plánovaný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zřízení centrálního úřadu, který by se zabýval touto problematikou, je zatím v nedohlednu. Řada organizací proto volá alespoň po jednotném přístupu.

Problém je i v nedostatečném počtu sociálních pracovníků. Stát nemůže samosprávám nařizovat, kolik zaměstnanců mají na úřadě mít. Může jim pouze dát doporučení a vytvořit finanční podmínky. Vedle počtu pracovníků je ale také důležitá jejich patřičná kvalifikace. Nelze zaměstnat každého. „Práce sociálních pracovníku je kromě odbornosti i značně psychicky i fyzicky náročná,“ myslí si veřejný ochránce práv Otakar Motejl.    
 
Sociální pracovníci, především na úrovni městských úřadů, jsou přetížení. „Na jednu sociální pracovnici připadá zhruba 362 případů. Optimální počet je přitom 40 až 50,“ uvedl zástupce MPSV Daniel Hovorka. Nejobtížnější je situace v severních Čechách, na severní Moravě a v některých částech Prahy. Radnice sice na tato místa dostávají dotace, ale nevyužívají je tak, jak by měly.

Od roku 2007 stát poskytuje samostatnou účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností na výkon sociálněprávní ochrany dětí. „Byli bychom rádi, kdyby obce tyto peníze využívaly primárně k posílení počtu pracovníků na těchto úřadech. Bohužel ne všude se tomu tak děje. Nevyčerpané prostředky jsou přitom mnohdy vraceny zpět do státního rozpočtu,“ dodal Hovorka. 
  
V loňském roce obdrželo dotaci v celkové hodnotě 697 milionů korun 227 úřadů. V letošním roce byla navýšena o tři procenta na 718 milionů korun. Na jednoho pracovníka tak připadá asi 420 tisíc korun.