Praha dostane od státu 360 milionů korun na dopravní stavby

Praha - Státní fond dopravní infrastruktury poskytne letos Praze 360 milionů korun na významné dopravní stavby. Na stavbu Vysočanské radiály hlavní město získá 350 milionů korun a na mimoúrovňovou křižovatku Liberecká deset milionů korun. Přijetí finančních prostředků projednala na začátku února městská rada a dnes zastupitelstvo Prahy schválilo příslušnou úpravu rozpočtu. Informoval o tom radní hlavního města Prahy pro oblast dopravy Radovan Šteiner.

„Investorem obou staveb je sice odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, ale protože komunikace bude dočasně nahrazovat chybějící část Pražského okruhu, byly zařazeny mezi stavby dotované ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury,“ připomněl Šteiner.

Pro letošní rok činí prostředky vyčleněné na tento účel celkem 360 milionů korun. „Z vlastních prostředků město hradí výkupy pozemků a další platby, například za výkon autorského dozoru stavby a za výkon inženýrské činnosti,“ dodal Šteiner. Podle něj výkupy pozemků pro stavbu představovaly určité komplikace. V některých případech totiž nebyly vyřešeny restituční nároky, nebo majitelé žijí mimo území ČR a jednání o výkupu byla zdlouhavá.

Stavba Vysočanské radiály začala v roce 2004, délka rozestavěného úseku je 5,7 km. S jejím zprovozněním se počítá za rok. Přestavba nynější úrovňové křižovatky Liberecká na mimoúrovňovou začala v roce 2005 v souvislosti s napojením na Vysočanskou radiálu. Ta řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu vymezeném křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na dálnici D11 směr Mladá Boleslav. Do doby, než bude vybudována severovýchodní části vnějšího silničního okruhu, bude plnit jeho funkci, především odklon tranzitní dopravy na vnější dálniční sítě.

„Její zprovoznění umožní oprostit dnes silně dopravně zatížené ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou, které jsou v kontaktu s obytnou zástavbou, od tranzitní dopravy. Trasa vede mimo obytná sídla tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Celá komunikace bude osvětlena a její součástí budou i protihluková opatření a sadové úpravy,“ upřesnil Šteiner.