Šance na přijetí k vysokoškolskému studiu je letos rekordní

Praha - Studenti, kteří se letos hlásí ke studiu na vysoké škole, mají rekordní šanci na přijetí. Pravděpodobnost, že během přijímacího řízení uspějí, je největší od roku 1989. Odhaduje se, že by se letos měly na vysokou školu dostat až tři čtvrtiny všech zájemců.

Šance na přijetí ke studiu stále rostou. Například před deseti lety se na vysokou dostala míň než polovina zájemců, v roce 2002 už ji studovaly dvě třetiny všech uchazečů a minulý rok už byla šance vyšší než 70 procent. 
 
„Šance na přijetí na vysokou školu jsou vysoké zejména díky tomu, že vysoké školy nabízí stále víc a víc volných míst,“ vysvětlila Michaela Kleňhová z Ústavu pro informace ve vzdělání.
 
Letos by poprvé mohl počet volných míst překročit hranici sta tisíc. Především díky nově vznikajícím školám. Na tento počet letos připadá jenom asi 130 000 osmnáctiletých, tedy ročníku, který se nejčastěji hlásí na vysokou. Do budoucna tento trend ještě poroste.
 
Šance na přijetí jsou vyšší i díky tomu, že některé školy nově zrušily přijímací zkoušky. Například Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity nebo Vysoká škola chemicko-technologická.
Právě o přírodovědné obory je ale mezi uchazeči nejmenší zájem. Lidé se naopak nejvíc hlásí na práva, filozofii nebo ekonomii.