Billboard se Schwarzenbergem porušuje etický kodex reklamy

Praha - Reklama na energetický nápoj, v níž výrobce použil fotografii zdánlivě podřimujícího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, podle arbitrážní komise Rady pro reklamu porušuje některá ustanovení etického Kodexu reklamy. Uvedli to zástupci rady s tím, že výrobce i média žádají, aby tuto reklamní kampaň „obratem ukončili“. Billboard s textem "Vydržíte déle" zachycuje ministra během nedávné volby prezidenta republiky. 

„Arbitrážní komise konstatovala, že reklamní kampaň porušuje kodex tím, že nepřípustně využívá autority v komerční komunikaci,“ uvádí se v prohlášení, které podepsali prezident rady Radek Pokorný a výkonný ředitel rady Ladislav Šťastný.

Reklama podle arbitrážní komise také poškozuje dobré jméno reklamy, protože Schwarzenbergovu autoritu navíc využívá bez jeho souhlasu. „Fakt, že zobrazený člen vlády k takovémuto kroku souhlas nedal, podtrhuje záměr šiřitele postupovat ve svých reklamních aktivitách v rozporu s etickou samoregulací prosazovanou Radou pro reklamu,“ míní rada.

Ministerstvo zahraničí již dříve uvedlo, že považuje reklamu za klamavou. „Pan ministr nespí, ale přemýšlí,“ upřesnila mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová poté, co se billboardy objevily na veřejnosti. Sám ministr přitom po prezidentské volbě řekl, že u projevu obou kandidátů ve Španělském sále Pražského hradu „s úctou usnul“. Mezi novináři i politiky se již delší dobu hovoří o ministrově schopnosti „podřimovat“, ale zároveň sledovat vše, co se kolem něj děje.

Rada pro reklamu je profesní nestátní neziskovou organizací, která nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. Arbitrážní komise může rozhodnout, že dotyčná reklama je závadná například proto, že je srovnávací, klamavá, zavádějící nebo neetická, popřípadě že porušovala jiná pravidla pro reklamu.