Romové v dopise Klausovi: Nejsme sociální problém, jsme občané jako vy

Praha - Vážený pane prezidente Klausi, vyzýváme vás, abyste prosazoval uplatňování lidských a občanských práv při řešení diskriminace Romů u nás, uvádí v dopise, adresovaném Václavu Klausovi, sdružení Dženo. Psaní odeslané při příležitosti 8. dubna, na který připadá Mezinárodní den Romů, chce upozornit na současnou neuspokojivou situaci tohoto etnika v Evropské unii.

Předseda sdružení Ivan Veselý v dopise odmítá, aby Romové byli chápáni jako „sociální problém“. Současná unijní politika pro Romy je sice podle něj dobře míněna, ale znepokojení Romů neodráží, spíše posiluje jejich „sociální stigma“. Jako občané Česka a unie máme stejná práva a svobody jako každý jiný občan, dovolává se Veselý.

Podle sdružení je chybu třeba hledat ve skutečnosti, že Romové nemají možnost se účinně podílet na rozhodování institucí EU v záležitostech, které se jich týkají. Navíc nedůsledné řešení rasismu ze strany těchto institucí vede k celospolečenské toleranci rasového a ideologicky motivovaného násilí.

„Je chvályhodné, že česká zahraniční politika se zajímá o porušování lidských práv v Číně, na Kubě a v Americe,“ uvádí se v dopise Klausovi, „přesto si ale myslíme, že vyřešení kauz, jako jsou nedobrovolné sterilizace, segregace v bydlení a ve školství a vyřešení úctyhodné památky obětí holocaustu, dodá větší vážnosti České republice v prosazování lidských práv v zahraničí.“