Budoucí středoškoláci se „potí“

Praha - Střední školy mají letos celý týden na uspořádání přijímacích zkoušek, většina z nich se ale rozhodla pro pondělí. Nad testy zasednou především zájemci o studium na gymnáziích - čtyřletých, šestiletých i osmiletých. Zkoušky pořádá ale také přibližně polovina odborných škol. Šance na přijetí je vzhledem k demografickému poklesu poměrně velká. V případě neúspěchu si mohou studenti podat libovolný počet přihlášek do druhého kola, což v prvním kole možné není.

Deváťáků je letos zhruba sto tisíc, přibližně o tisíc méně než loni. Úspěšnost přijetí byla loni největší u zájemců o čtyřletá gymnázia, z nichž se na vybranou školu dostalo 72 procent, víceletá gymnázia přijala mírně nad polovinu uchazečů.

Nepřijetí se letos také nemusí příliš obávat ti, kteří se hlásí na učební obory, neboť učiliště se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zájemců.

Novela chce změnit sázku na jistotu

Systém „jedné přihlášky“ by chtěla změnit novela školského zákona. Podle kritiků stávající systém omezuje právo na vzdělání a jediný, komu usnadnil život, jsou školy, pro které je tak organizace přijímacího řízení snazší. I talentované děti se raději přihlásí na horší školu, aby měly jistotu, že uspějí. Novelou tedy chtějí někteří poslanci, v čele s předsedou sněmovního školského výboru Waltrem Bartošem, prosadit, aby bylo možné podat přihlášky v prvním kole tři.

Podobnou možnost výběru z více škol už jednou studenti měli - v prvním kole se mohli hlásit na jednu veřejnou a zároveň na soukromou či církevní školu. Před několika lety ale nový školský zákon dosavadní praxi změnil.

Školy: Kolik připravit židlí?

Střední školy se ale návrhu, který počítá s možností tří přihlášek, obávají. V případech, kdy se uchazeč dostane na více škol najednou, nebudou instituce vědět, zda si vybere zrovna je a s kolika žáky mají pro příští rok počítat.

Kritici ale tvrdí, že s takovými variantami novela počítá a stanovuje povinnosti a lhůty, v nichž se musí například uchazeč o studium závazně písemně vyjádřit, na kterou střední školu nastoupí. Vymezuje rovněž podmínky, kdy a jak může ředitel obsadit místa, na která nenastoupí žáci, kteří jinak v přijímacím řízení uspěli.

Automatický postup

Novela počítá i s tím, že studenti víceletých gymnázií by po úspěšném absolvování nižšího stupně školy postupovali do vyššího stupně automaticky. Přijímací řízení podle platného zákona mělo prý umožnit žákům devátých ročníků základních škol zapojit se do víceletých studijních programů a odhalit gymnazisty, kteří na studium nestačí. Autoři novely jejich přijímačky ale považují za zbytečnou byrokratickou zátěž.