Policisté z Liberce zkoušeli řídit křižovatku

Liberec - Policisté z Liberce se učili jak postupovat, když se vypnou semafory a oni musí stát uprostřed křižovatky a řídit dopravu sami. Na jedné křižovatek v Liberci probíhal výcvik a zároveň soutěž o nejlepší udávání pokynů. Někteří řidiči ručně ukazovaným pokynům nerozuměli, a tak dostali pokuty.

Vidět policistu, který stojí uprostřed křižovatky a řídí dopravu, je dnes už neobvyklé a hodně řidičů situace poměrně zmátla. „Je to dost rozpačitý pohled, protože spousta řidičů vůbec neví, co má dělat, takže by neškodila nějaká osvěta,“ prezentuje svůj názor regionální zástupce BESIPu Miroslav Klásek.

Ani pro policisty není řízení křižovatky jen pomocí červené placky něčím rutinním. Navíc musí myslet na několik věcí zároveň. Jejich výkony hodnotila odborná porota. „Hodnotíme jednoznačnost pokynů, jestli policista reflektuje poptávku jednotlivých dopravních proudů i jak celkově zajišťuje bezpečnost provozu,“ podává kritéria ředitel dopravní policie Severočeského kraje Jiří Ušák.

Nakonec porota zhodnotila počínání policistů lepší dvojkou. Zato reakce řidičů byla podle šéfa dopravní policie na tři mínus.