Evropský parlament ocení projekty společného života mladých Evropanů

Cáchy/Praha - V německém městě Cáchy udílí poprvé mezinárodní nadace společně s Evropským parlamentem Cenu Karla Velikého. Cena je určena pro mladé Evropany, jejichž projekty přinášejí příklady společného evropského života. Vítězem národního kola v České republice se stal projekt "Společně dobudeme svět", který do soutěže přihlásil mezinárodní studentský klub ISC na ČVUT.

Činnost klubu je zaměřena převážně na studenty, kteří na vysokou školu přijíždějí v rámci programu Erasmus nebo bilaterálních dohod, vysvětluje jeho prezidentka Klára Ferdová. Jejich čeští kolegové se jim snaží pomoci se začleněním do nového prostředí. „Vyzvedáváme je na letišti, pomáháme s orientací ve škole, představujeme jim českou kulturu nebo také pořádáme jazykové programy, ve kterých se schází zahraniční i čeští studenti,“ popisuje Ferdová.

Pomoc zájemcům z ostatních evropských zemí o studium u nás podle ní odpovídá zadání, které je nutné splnit pro získání Ceny Karla Velikého. „Šance na výhru jsou, na druhou stranu projekty, které se finále účastní, jsou různorodé a rozhodnutí poroty lze těžko odhadnout. Na této úrovni záleží i na určitých politických zájmech,“ domnívá se.