Přísnější kontroly vrakovišť mají zabránit krádežím aut

Praha - Ministr vnitra Ivan Langer předložil vládnímu kabinetu plán, jak účinněji bojovat proti zlodějům aut. Podle něj by se měly zpřísnit kontroly na vrakovištích a zavést podrobné evidenční prohlídky. Krádeže motorových vozidel, jejich vybavení a automobilových součástek tvoří téměř čtvrtinu celkové kriminality v Česku.

Dříve auta kradli hlavně jednotlivci, teď organizované mafie. Auta, která na vrakovištích policie najde, mají často vyříznuté nebo poničené VIN kódy. Majitel vrakoviště navíc podle zákona nemusí vést evidenci toho, co kupují. „Na vrakoviště se vztahuje zákon o odpadech a nikoli zákon o živnostenském podnikání. Tudíž on nemá za povinnost vést žádnou evidenci a my nemůžeme nikoho postihovat,“ vysvětluje současnou situaci Petr Kolman z pražské kriminální policie.

Podle Langerova návrhu nebude možné auta bez dokladu původu vykoupit ani prodat na součástky. „Upraví se povinnost identifikovat vozidlo a jeho podstatné části, a pokud budou odděleny, tak budou také bez možnosti opětovného použití,“ předkládá základní koncept nového zákona Langer.

Majitelé autovrakovišť ale říkají, že se pro ně moc nezmění. Už teď, třeba při kontrole obchodní inspekce, musí předložit veškeré doklady, které jsou k identifikaci auta nutné. „Ti, kteří současné předpisy dodržují, mají potřebné doklady v pořádku. Nepoctivým majitelům autovrakovišť nový zákon stíží jejich činnost,“ předkládá výhody nového zákona předseda představenstva sdružení Autovraky Jih Jindřich Kovač.

Kvůli zlodějům aut teď vznikne i speciální policejní tým, který bude spadat přímo pod Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, a pod přísnějším dohledem budou také stanice technických kontrol.