Nový projekt připomíná osudy dcer politických vězňů

Praha - Občanské sdružení Dcery 50. let dnes představilo audiovizuální projekt, který se rozhodl mapovat osudy dcer politických vězňů z doby komunismu. Připomíná tím, že mezi oběťmi komunistického režimu nebyli jenom věznění, ale i jejich nejbližší. Filmové záznamy jejich vzpomínek realizují studenti pražské FAMU.

 

Projekt Audiovizuální svědectví Dcer 50. let probíhá ve spolupráci s pražskou FAMU. Její studenti pod supervizí režisérky dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové natáčejí dokumenty o dcerách politických vězňů. „Mě to téma připadá velice originální právě proto, že ještě nikdy nebyly zmapované osudy potomků politických vězňů,“ říká o projektu jedna z jeho koordinátorek Zuzana Dražilová.

V současné chvíli projekt zpracoval již třicet sedm svědectví dcer poltických vězňů v Čechách i na Slovensku a sdružení Dcery 50. let jedná o natáčení s dcerou Milady Horákové. Podle členek sdružení je nutné osudy padesátých let stále připomínat. Proto spolupracují s Člověkem v tísni, účastní se lidskoprávních projektů i školních besed.

„Myslím, že lidé ani nechtějí slyšet, kolik osudů komunistický režim změnil nebo zničil. I mezi mými přáteli jsou lidé, kteří říkají, že kdyby můj tatínek, mlčel, tak by nebyl zavřený. Ale neví, jaká to byla politická diskriminace, a nechtějí si připomínat dobu, kdy byli pasivní. Ale pasivní byli všichni, všichni se báli,“ říká dcera vězněného sociálního demokrata Ladislava Retta Eva Vláhová.