Česko bude zodpovědné za škody, které by mohlo na radaru způsobit

Praha - Česká republika bude za určitých podmínek zodpovědná za možné škody vzniklé provozem amerického radaru. Bude tomu tak v případě, že by škoda vznikla jednáním nebo opomenutím z české strany, předpokládá hlavní smlouva o radarové základně. Jinak budou mít odpovědnost za provoz radaru Američané.

Čistě teoreticky by Češi mohli být zodpovědni například za chybu leteckého dispečera. Mohlo by jít třeba o situaci, v níž by dispečer letadlo omylem navedl do bezletové zóny nad radarem a letounu by se kvůli radaru porouchaly přístroje.

Podle informací ministerstva zahraničí má nároky a náhrady škod řešit i bilaterální smlouva SOFA, kterou zatím stále dojednává ministerstvo obrany. Určuje podmínky pro pobyt amerických vojáků.

Hlavní smlouva, která stanoví podmínky pro instalaci protiraketového radaru, už je hotova. Její přesný text ministerstvo neposkytlo, protože podléhá utajení. Do Prahy ji v červnu nebo červenci přijede podepsat ministryně zahraničí Condoleezza Riceová. Aby smlouva vstoupila v platnost, musí ji ještě ratifikovat většina poslanců i senátorů.