Na dopravní stavby by letos poprvé mohlo jít přes sto miliard

Praha - Na dopravní stavby, které financuje Státní fond dopravní infrastruktury, by letos poprvé mohlo jít přes 100 miliard korun. K plánovaným 96 miliardám zřejmě přibude dalších pět miliard, které fond vydal v minulých letech na předfinancování staveb hrazených následně evropskými fondy. Loni šlo na výstavbu silnic, kolejí a vodních cest 70 miliard korun.

Peníze se fondu vrátí od krajských samospráv a také od státních organizací Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty. Šlo by již o druhé navýšení rozpočtu fondu, kde bylo původně na letošek připraveno 91 miliard korun. Po převodu pěti miliard z minulého roku se zatím počítá s příjmy a výdaji 96 miliard korun.

Pokud se fondu podaří získat dalších pět miliard korun, překročí letošní investice do dopravní infrastruktury hranici 100 miliard vůbec poprvé. Podobné by to mohlo být i v dalších letech až do roku 2011, kdy by se SFDI mohly vracet peníze z let 2004 až 2006.

Hlavní zásluhu na meziročním navýšení rozpočtu fondu však má Evropská unie. V rámci operačního programu Doprava (OPD) může Česká republika čerpat od letoška až do roku 2013 zhruba 145 miliard korun. Jde zřejmě o poslední velkou finanční injekci EU do české infrastruktury, poté se stane ČR čistým plátcem. Evropské peníze mají být využity především k dobudování hlavní sítě dálnic a železničních koridorů.

Peníze, které fond dopravy každoročně utratil, byly až dosud vždy menší, než kolik bylo připraveno v rozpočtu, což je způsobeno klimatickými podmínkami, překážkami na stavbě, nebo fakturací v dalším roce.

Česká dopravní infrastruktura se dlouhodobě potýkala s nedostatkem peněz. Odborníci se shodují v tom, že 100 miliard ročně je minimální hranice pro to, aby se zamezilo chátrání a zajistil další rozvoj. Například plánovaná základní síť dálnic je nyní hotova zhruba z poloviny, podobně je to s modernizovanými železničními koridory.

Po boomu, který české dopravní stavitelství čeká díky evropským penězům, však bude nutné hledat další zdroje peněz. Nejčastěji se uvažuje o takzvaných projektech PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy by do výstavby silnic investovala soukromá firma. Pilotní projekt se nyní chystá pro jihočeskou dálnici D3.