Česko, Francie a Švédsko podepsaly společný program pro předsednictví EU

Praha - Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexander Vondra spolu se zástupci Francie a Švédska podepsali společný program pro evropské předsednictví Francie, Česka a Švédska. Dokument rámcově vymezuje prostor pro aktivity Rady EU od 1. července 2008 do 31. prosince 2009. Česká republika převezme půlroční předsednictví po Francii začátkem roku 2009.

Ministři kladou důraz na zvýšení konkurenceschopnosti v globálním světě, energetickou politiku i ekologické priority a plnění emisních norem, které jsou obsaženy v tzv. klimatickém balíčku. Pro unii bude také důležitým tématem legální a nelegální migrace.

Trojice zemí se chce během svého předsednictví zaměřit i na stabilizaci nových evropských institucí, komunikaci s balkánskými státy a navázáních intenzivních vztahů s novou americkou administrativou.

Osmnáctiměsíční program má zajistit tematickou kontinuitu všech tří předsednictví při současném zohlednění politických priorit každé ze zúčastněných zemí. Aby vstoupil v platnost, musejí jej ještě projednat a potvrdit ministři zahraničí sedmadvacítky 16. června v Bruselu. Proto zatím Alexandr Vondra, švédská ministryně pro EU Cecilie Malmströmová a francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Jean-Pierre Jouyet, kteří se jednání zúčastnili, veřejnosti program nezveřejnili.

Samotný dokument se skládá ze dvou hlavních částí takzvaného strategického rámce a operačního programu, který tvoří většinu dokumentu a obsahuje jednotlivé kapitoly. Je tam rozvoj unie, energetická a klimatická politika, růst a zaměstnanost, obecná ekonomická témata, konkurenceschopnost, výzkum a inovace, zaměstnanost a sociální politika, rovnost pohlaví a boj proti diskriminaci, zdraví a spotřebitelé, kultura, udržitelný rozvoj, životní prostředí, doprava, zemědělství a rybolov, politika soudržnosti, prostor svobody a bezpečnosti a nakonec spravedlnost a zahraniční politika.