Opravený poděbradský most zatím řidiči nevyužijí

Poděbrady (Nymbursko) - Po pětiměsíční rekonstrukci byl dnes opět otevřen most přes Labe v Poděbradech, který představuje pro motoristy přímo ve městě jedinou spojnici mezi oběma břehy řeky. Otevřený je zatím pouze pro chodce a cyklisty, protože návazná silnice na levém břehu Labe je zatím neprůjezdná. Řidiči tak budou muset do 15. prosince jezdit po objízdných trasách, řekla mluvčí Ředitelství vodních cest ČR (ŘVCČR) Pavlína Straková.

Most byl během pěti měsíců zcela vyměněn a jeho podjezdná výška se zvýšila z původních čtyř na sedm metrů. Rekonstrukce mostu byla součástí projektu Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 metru do přístavu Chvaletice, jehož cílem je odstranit dlouholeté omezení lodní dopravy na labské vodní cestě.

Poděbradský most měl před rekonstrukcí na této cestě nejnižší plavební profil. Právě nízké mosty byly dlouholetým omezením labské vodní dopravy. Jejich zvednutí umožní lodím vozit kontejnery až ve třech vrstvách místo jedné. V rámci projektu bylo loni dokončeno zvýšení železničního mostu v Nymburce, podobná rekonstrukce čeká i železniční most v Kolíně.

„Lodní doprava je ekologická i ekonomická. Proto patří projekt zlepšování parametrů labské vodní cesty k prioritám Dopravní politiky ČR. Díky přínosům projektu bylo možné stavbu mostu v Poděbradech spolufinancovat z evropských strukturálních fondů“ řekl ředitel ŘVCČR Miroslav Šefara.

Celkové náklady dosáhnou téměř 129 milionů korun. Projekt ze 43 procent spolufinancuje EU prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Zbylých 57 procent uhradí stát z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. Dokončovací práce, které nebrání uvedení mostu do provozu, budou pokračovat do 30. června.

Na pilířích poděbradského mostu budou například osazeny moderní radarové odražeče, umožňující bezpečné proplutí lodí optimální plavební dráhou pod mostem. Na radaru lodi se most, na němž tyto odražeče jsou, neukazuje jako souvislá překážka, ale je vidět i pozice pilířů. To usnadňuje posádce lodi orientaci především v noci a v mlze. Tato zařízení jsou již na rekonstruovaném železničním mostě v Nymburce a nově i na mostě v Děčíně - Loubí. Instalace dalších bude průběžně pokračovat.

Řidiči budou proto kvůli neprůjezdné návazné silnici stále využívat objízdné trasy. První a využívanější je nedokončený obchvat Nymburka, na který se dá najet u stáčírny Poděbradky. Druhou variantou pro některé řidiče je vyjet z města východním směrem po silnici I/38 k dálnici D11, využít EXIT 39 (Poděbrady-jih), po dálnici jet na EXIT 42 (Poděbrady-východ) a z něj potom směrem na Jičín. Tento úsek dálnice lze během neprůjezdnosti mostu využít bez zpoplatnění. V obou případech jde o zhruba desetiminutovou zajížďku.