V Česku žije milion osob se zdravotním postižením

Praha - V Česku žije podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) přes milion osob se zdravotním postižením. Jejich podíl tak představuje téměř deset procent z celkové populace. Vyplývá to z historicky prvního šetření o počtech zdravotně postižných lidí v, které ČSÚ vypracoval na základě informací praktických a dětských lékařů.

Za zdravotně postižené jsou považováni lidé, jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti a zdraví neodpovídají stavu typickému pro jejich vrstevníky. Tato situace, jež trvá déle než rok, postiženým osobám omezuje nebo znemožňuje uplatnit se ve společnosti.

Informace pochází z kartoték 548 praktických a dětských lékařů, kteří pro šetření vyplnili dotazníky. Vyplývá z něj například, že z celkového počtu 1,15 milionu osob se zdravotním postižením je 52 procent žen a 48 procent mužů.

Úroveň vzdělání u zdravotně postižených je nižší než u ostatní populace. Převládají mezi nimi lidé se základním a středním vzděláním bez maturity. To jim také snižuje šanci na zaměstnání. Většina osob se zdravotním postižením není ekonomicky aktivní, 79 procent z nich pobírá důchod.