V Česku se sešli vojenští kaplani NATO

Praha - Kaplani armád státu Severoatlantické aliance se dnes setkají v českém hlavním městě, aby oslavili desáté výročí ustanovení vojenských kaplanů u nás. 37 duchovních z 21 zemí přivítá při této příležitosti náčelník generálního štábu Vlastimil Picek a odpoledne je čeká ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého. „Je to příležitost, kdy můžeme hovořit o tom, co se u nás děje, jak nejlépe sloužit našim vojákům a co se od sebe naučit,“ řekl hlavní kaplan amerických ozbrojených sil v Evropě Mark L. Tidd.

V armádní duchovní službě u nás slouží osmnáct lidí. Se svým českým kolegou podplukovníkem Janem Kozlerem se Mark L. Tidd shoduje, že jejich hlavní uplatnění je na mezinárodních misích. Duchovní tu nesupluje práci psychologa nebo psychiatra, ale jako oni pomáhá vojákům zvládnout stresovou a nepříjemnou situaci.

Oba kaplani potvrzují, že vojáci se na ně obrací poměrně často. „Je to přirozené. Vojáci opustí své zázemí a střetávají se se smrtí, bolestí a nespravedlností. Mají tak Bohu blíž, ať už jsou praktikující věřící, nebo ne,“ vysvětluje Kozler.

Kaplan by měl v sobě proto zahrnout dovednosti duchovního, psychologa i sociálního pracovníka, aniž by ovšem zasahoval do kompetencí farářů, psychologů nebo psychiatrů. Navíc musí splnit i stejné nároky jako všichni ostatní vojáci z povolání. Než může v armádě působit, musí projít výcvikem duchovním i vojenským.