Vzdělávací programy vypracují školy s pomocí firem

Praha - Školy budou vytvářet své vzdělávací programy ve spolupráci s případnými budoucími zaměstnavateli absolventů. Průzkum národního ústavu odborného vzdělávání ukazuje, že zaměstnavatelé požadují, aby žáci byli na budoucí povolání připravováni ve skutečném pracovním prostředí a seznámili se s prostředím skutečné firmy. To zohlední i rámcové vzdělávací programy pro střední odborné školy, které nahradí dosud platné osnovy. Přecházet by na ně školy měly postupně od roku 2009 do roku 2011.

Požadavky na kompetence zaměstnanců se liší jednak podle jejich úrovně vzdělání, jednak podle druhu práce, ukazuje průzkum. Například ve službách je potřebné, aby pracovník měl komunikační schopnosti, uměl samostatně rozhodovat a řešit problémy. Po zaměstnancích s výučním listem zaměstnavatelé požadují schopnost týmové práce, ochotu učit se a v neposlední řadě také zodpovědnost.

Častým požadavkem u středoškoláků je znalost výpočetní techniky, u vysokoškoláků si zaměstnavatelé cení třeba komunikačních schopností a schopnosti rozhodovat se. Od všech, bez ohledu na úroveň vzdělání, se pak očekává schopnost čtení a porozumění pracovním instrukcím.