Ministr spravedlnosti představil novelu občanského zákoníku

Praha - Ministerstvo spravedlnosti představilo dnes návrh novely občanského zákoníku. Současný z 60. let poznamenaný socialistickou idelologií už nevyhovuje. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by změny, jejichž vypracování trvalo osm let měly navrátit do českého civilního práva instituty, které občanovi umožňovaly využívat práva jako opory v běžném životě. Motto nového zákoníku proto zní „Zákon pro život, inspirovaný životem“.

Podle vedoucího přípravného týmu Karla Eliáše vychází návrh novely ze tří základních myšlenek. „Dělejte si, co chcete. Pokud z toho vznikne špatný následek, ponese ho ten, kdo mohl víc ovlivnit výsledek. A když dojde ke sporu, mají spravedlivě rozhodnout soudy,“ vyjmenovává. Nová podoba zákoníku chce podle něj rozbít dosavadní přístup, že se smí jen to, co je v zákoně napsáno.

Nový předpis má pojmout řadu roztříštěných zákonů. Bude upravovat tři hlavní oblasti, rodinu, vlastnictví a smlouvy. Zároveň přinese řadu konkrétních novinek. Třeba na zvířata už nebude hledět jako na věci, ale přizná jim některá práva. Lidem dá taky možnost osvojit si i zletilé děti. „Příklad jsou sourozenci, kdy jeden je zletilý jeden nezletilý a vy si je chcete osvojit oba,“ vysvětluje Eliáš.

Eliáš se domnívá, že nejvíce zubožené je věcné právo, které také čekají nemalé změny. „Nejdůležitější změnou je návrat ke staré římské zásadě, že povrch sleduje pozemek. U nás je ale možné vlastnit zvlášť pozemek a zvlášť nemovitost, kvůli tomu dochází ke spoustě nesmyslných sporů,“ vysvětlil v Dobrém ránu poslanec Marek Benda. Zbytečně matoucí je podle něj také existence téměř stejných smluv v obchodním a občanském zákoníku, které odlišují pouze drobnosti.

Lepší uspořádání a připomínky

Ministerstvo chce do kodexu uspořádat právní normy soukromého práva tak, aby byly všechny pohromadě. Úpravy se budou týkat tří hlavních okruhů: rodiny, vlastnictví a smlouvy. Zahrnuty do zákoníku budou i zákony, které v současnosti fungují samostatně, například zákon o rodině.

Návrh, na němž začalo ministerstvo pracovat v roce 2000 pod vedením tehdejšího ministra Otakara Motejla, bude do konce srpna k dispozici také na webových stránkách resortu. Zde se s ním může každý občan nejen seznámit, ale také napsat své případné připomínky a podněty.

Benda: Kritici se nechtějí učit nové věci

Někteří právníci novele vytýkají, že povede ke zvýšení nároků na právní praxi nebo k většímu zatížení soudů. Benda připouští, že „v některých oblastech stoupne tlak na právní zastoupení“, ale domnívá se, že hlavními kritiky jsou ti právníci, kterým se prostě nechce učit nové právo.

Nový zákoník chtějí i sociální demokraté. Některé paragrafy jim ale vadí, třeba možnost vypovědět nájemníky z bytu bez udání důvodu. Kritika od opozičních politikůse také očekává například u registrovaného partnerství. „Devadesát procent matérie je nepolitických, jen deset politických,“ odůvodnil svůj předpoklad.

Sbírky zákonů
Sbírky zákonů