Pro „ošizené“ kulturní instituce připravil magistrát 14,3 milionu korun

Praha - Magistrát potvrdil své rozhodnutí z prvních červnových týdnů, že chce přidat peníze na kulturní granty. Na dorovnání financí pro zařízení, která letos dostala na příspěvcích méně peněz než loni, vymezil 14, 3 milionu korun. Celkem tak letos půjde na kulturní granty zhruba 222 milionů. Získání dotací je ale podmíněno personálním a ekonomickým auditem a také výsledkem čtvrtečního jednání pražského magistrátu.

Více peněz by podle dnešního návrhu radních měly dostat Divadlo Archa, a to dalších 5,2 milionu korun, Divadlo Semafor si má přilepšit asi o 3,7 milionu korun a sdružení Kašpar o 1,4 milionu. Zhruba půl milionu korun by měli získat provozovatelé klubu Rock Café, 700 tisíc korun Divadlo bratří Formanů, 1,7 milionu Divadlo Bez zábradlí, 260 tisíc korun Pražská komorní filharmonie a 860 tisíc korun provozovatelé klubu Roxy.

„Je to politické, nikoli systémové řešení,“ komentoval krok magistrátu ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab, „měly by následovat i další kroky - obecné. Je třeba vrátit kulturní politiku města do stavu, který byl v roce 2006, když byla přijata, a zvrátit všechna rozhodnutí, která předcházela nedávné krizi.“

Granty naruby

Pražským kulturním organizacím, které letos získaly od magistrátu v rámci víceletých grantů méně peněz než v loňském roce, dorovná město finanční prostředky na úroveň roku 2007.

K 1. lednu 2009 pak chce magistrát sjednotit všechny čtyřleté granty a stanovit jejich dopad na mandatorní výdaje města. Kdo dotace získá, bude dostávat peníze do roku 2012. V tomto období nebudou žádné další granty udělovány. Všichni držitelé nynějších víceletých grantů, kteří budou souhlasit s auditem, by měli získat i čtyřletý grant od ledna 2009.

Nová grantová politika - nový začátek

Magistrát dále počítá s pozastavením další vlny transformace divadel z příspěvkových organizací na jinou právní formu. O pokračování rozhodne až na základě výsledků z první vlny, která začala před šesti lety. Pozastaveny byly také konkurzy na ředitele některých divadel, například Na zábradlí nebo v Dlouhé.

Město přislíbilo i zrušení grantové komise, její činnost převezme nově ustavený poradní sbor pražského primátora, v němž budou zasedat odborníci, ekonomové a právníci. V neposlední řadě pak bude zrušen příspěvek na vstupenku, který vyvolal snad nejvíce emocí.

Ne všichni se radují

Podle umělců, kteří proti nové grantové policie magistrátu opakovaně protestovali, splňují současné návrhy primátora Pavla Béma téměř všechny požadavky uvedené v jejich petici - s výjimkou odstoupení Milana Richtera.

Nadšení naopak nesdílí zástupci komerčních divadel. Například majitel divadla Ta Fantastica Petr Kratochvíl znovu hrozí žalobou, pokud Praha nevyřeší, jak dotovat spravedlivě a shodně všechna divadla. „Pokud bude pokračovat dál diskriminace některých soukromých divadel, tak obnovím arbitráž proti České republice,“ komentoval situaci Kratochvíl.