Úrazovost českých dětí je vysoká, prevence může zachránit stovky životů

Praha - Úrazy a otravy jsou v Česku hlavní příčinou úmrtí v dětském věku. Za rok 2006 v Česku zemřelo 277 dětí a mladých dospělých. Pokud bychom dokázali snížit úrazovost na úroveň Švédska, v jediném roce by se zachránil život 153 dětí. Snížit úrazovost českých dětí a mladistvých se příliš nedaří, díky dobré a včasné poúrazové péči ale klesá úmrtnost.

V roce 2006 utrpělo smrtelný úraz 94 dětí a 183 mladistvých. V nemocnici se jich léčilo s úrazem 30 tisíc a 450 tisíc bylo ošetřeno ambulantně. „Každý šestý úraz pak zanechal trvalý následek,“ uvedla Veronika Benešová z Centra úrazové prevence. Úmrtnost na úrazy v Česku klesá podle Benešové díky dobré traumatologické péči.

Počet ošetřených a hospitalizovaných dětí pro úraz se ale téměř v průběhu let nemění. Úrazy a otravy jsou příčinou 36 procent úmrtí dětí a 74 procent úmrtí dospívajících. Z toho například úrazy z dopravních nehod představují 43 procent, tonutí deset procent a úmyslné sebepoškození šest procent, napadení dítěte jedno procento.

Registr úrazů usnadní aplikaci konkrétních preventivních opatření

Ke snížení počtu dětských úrazů má přispět Národní akční plán prevence dětských úrazů na roky 2007 až 2017. Vláda ho schválila loni v srpnu, po roce bude vyhodnocen a aktualizován. Jeho součástí je i registr dětských úrazů a jejich příčin. Poskytuje důležité údaje komu, kdy, jak a proč se úraz stal a podle toho se může například měnit preventivní program na školách nebo se přijmou konkrétní opatření v terénu.

Pokud se například zjistí, že na některé křižovatce je více dětských smrtelných úrazů, bude tam omezena rychlost. Pokud v některém okrese bude více dětí s vážným úrazem hlavy z jízdy na kole, zaměří se tam osvěta na vybavení dětí přilbami, přiblížil využití registru Petr Gál z kliniky dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zvažuje, že v Česku zřídí své spolupracující centrum pro dětské úrazy. „Koordinovaná a soustavná prevence dětských úrazů přináší prokazatelné výsledky, což dokládají zkušenosti skandinávských zemí, a jsem rád, že se stejnou cestou vydalo i Česko,“ řekl poradce WHO pro prevenci dětských úrazů a násilí na dětech Dinesh Sethi.