První železniční koridor pokryje mobilní síť GSM-R

Praha - Správa železniční a dopravní cesty buduje nové technologie, které mají zvýšit bezpečnost cestujících ve vlacích. Do konce letošního roku by měla celý I. železniční koridor mezi Děčínem a Břeclaví pokrýt mobilní komunikační síť GSM-R. Ta nyní funguje mezi Děčínem a Kolínem a společnost Kapsch ji má zprovoznit i na zbytku trati. Náklady se pohybují kolem 682 milionů Kč a z 85 procent je uhradí evropské fondy, uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek.

Síť GSM-R, která je založena na mobilním standardu GSM, slouží pro komunikaci posádek vlaků s pozemním personálem. To má zvýšit bezpečnost a spolehlivost dopravy. „Zároveň by to mělo zajistit konkurenceschopnost české železniční sítě a možnost jejího využití pro tranzit evropskými dopravci,“ dodal Komárek.

Podle obchodního ředitele společnosti Kapsch Petra Vítka je to pro České dráhy velký technologický převrat. „Je to systém, který je upraven z hlediska bezpečnosti pro řízení vlakové dopravy,“ doplnil. V případě  nouzové situace umožňuje okamžitě shodit veškerá volání a dát prioritu nouzovému hovoru a informovat všechny mobilní účastníky. Pomocí tohoto systému může výpravčí přes dálkový povel zastavit i vlaky v celé své oblasti.

Pod jedním číslem bude možné komunikovat s vlakem na jakékoliv evropské trati pokryté GSM-R, uvedl generální ředitel Kapsch Karel Feix. „Síť navíc umí i datové přenosy a může tak přenášet například informace o stavu lokomotivy,“ dodal.

GSM-R by mělo pomoci i dosažení vyšší rychlosti vlaků ze současných 160 km/h na 200 km/h, v některých úsecích budou potřeba určité stavební úpravy, například odstranění úrovňových přejezdů, a také změna vyhlášek. Podle Komárka je to otázka několika dalších let. Technologie je vyvinutá i pro rychlost 300 km/h.

V současné době se staví základnové stanice vedle tratí a nedochází k omezení dopravy, uvedl Vítek. 

Česko je jedinou zemí z nových členů EU, která GSM-R buduje. V budoucnu by měla síť pokrýt i trasu II. koridoru z Petrovic do Přerova a další dva koridory. GSM-R již funguje například v Německu, dokončuje se ve Francii a připravuje se na Slovensku a v Rakousku.