Strahovský stadion ovládla první spartakiáda

Praha - Měnící se obrazce vytvářené pohybujícími se cvičenci - takový obraz nabídla návštěvníkům strahovského stadionu první československá spartakiáda, jeden z dalších symbolů údajného míru a spokojeného života v komunistickém Československu. Pořádaná byla jako vyvrcholení oslav desátého výročí osvobození země Rudou armádou. Opakovala se ještě pětkrát. První hromadné tělovýchovné vystoupení se konalo 23. června 1955.

Přestože první spartakiádu Československo představilo až v roce 1955, samotný název pochází již z roku 1921. Vymyslel jej Jiří František Chaloupecký, který se nechal inspirovat povstáním římských otroků vedeným gladiátorem Spartakem. Název dosavadních federálních tělocvičných dní měl vyjadřovat pokrok, revolučnost i tělovýchovu. Pro svou mezinárodní podobu tak ve světě již před druhou světovou válkou označoval termín „spartakiáda“ tělovýchovná cvičení organizovaná komunistickými stranami.

S plánem uspořádat velkolepou tělovýchovnou slavnost přišli českoslovenští komunisté v čele s prezidentem Zápotockým již v roce 1953. Plánovaným krokem chtěli definitivně nahradit a zastínit zakázané všesokolské slety, které byly od zrušení Sokola v roce 1948 nejmasovější sportovní událostí Československa. Vedle tělesné a estetické role ale měla spartakiáda demonstrovat také politickou sílu režimu, pevnost vztahu k válečnému osvoboditeli, Sovětskému svazu, a oslavu spokojeného života.

Video Spartakiáda slaví výročí
video

Spartakiáda slaví výročí

Spartakiáda slaví výročí

S6, 23.06.2010 - 6,30

Rozhovor s Miroslavem Vránou

Spartakiáda z roku 1955 byla velkolepým vyvrcholením oslav desátého výročí osvobození Československa Rudou armádou a s pravidelnou periodou pěti let se po další tři desetiletí stala manifestací české závislosti a „bratrství“ se Sovětským svazem. Jedinou výjimkou byl rok 1970, kdy se strana obávala masových protestů kvůli sovětské okupaci.

Ta první stála režim 45 milionů československých korun. V následujících ročnících předcházely strahovské spartakiádě měsíce cvičení a příprav včetně lokálních tělovýchovných vystoupení. Například v roce 1960 na Strahově vystoupilo třičtvrtě milionu cvičenců, sledovalo je přes dva miliony lidí.

Vedle hlavního strahovského představení se mohli návštěvníci spartakiády v následujících letech zúčastnit turistických akcí či sportovních soutěží - to vše pod jednotným heslem, hlavní znělkou a vždy s kladným postojem k vládnoucímu režimu.